Naukowy.pl

Społeczne => Politologia / WOS => Zadania => Wątek zaczęty przez: lech23 w Październik 28, 2008, 12:54:08 am

Tytuł: resocjalizacja,patologia,profilaktyka
Wiadomość wysłana przez: lech23 w Październik 28, 2008, 12:54:08 am
mam takie dwa zadanka...
1.wyjasnij szerzej co to resocjalizacja i profilaktyka.
2.(NIECH KAZDY PODA SWOJA PROPOZYCJE) czy wiekszenie kar dla przestepcow jest skutecznym sposobem walki z patologiami?
Tytuł: resocjalizacja,patologia,profilaktyka
Wiadomość wysłana przez: waruna w Październik 28, 2008, 05:42:59 pm
Moim zdaniem zwi?kszenie kar dla przest?pców nie jest skutecznym sposobem walki z patologiami, poniewa?:
- osoba pope?niaj?ca przest?pstwo najcz??ciej nie bierze pod uwag?, ?e mo?e zosta? z?apana
- zwi?kszenie d?ugo?ci kary nie wp?ynie na wi??nia (ew. negatywnie) - tylko skuteczna resocjalizacja mo?e "ponownie przywróci? go do spo?ecze?stwa" (zabrzmia?o jak za komuny  :mrgreen:  )
- ew. by?abym za zwi?kszaniem niektórych kar do do?ywocia (po prostu uznanie, ?e ten cz?owiek jest i b?dzie niebezpieczny dla innych), je?eli chcemy cz?owieka wypu?ci? na wolno?? to musimy go nauczy? jak ?y? na wolno?ci, ew. pomóc gdy ma jakie? problemy np. natury psychicznej, a nie d?u?ej go trzyma? w wi?zieniu i wypu?ci? takiego samego jaki tu przyszed?
Czy Ci si? to przyda to nie wiem, ale zawsze jaki? pocz?tek :)