Naukowy.pl

Społeczne => Politologia / WOS => Zadania => Wątek zaczęty przez: asiulkaaaa1 w Październik 21, 2008, 06:43:47 pm

Tytuł: [Praca domowa] za i przeciw istnieniu państwa
Wiadomość wysłana przez: asiulkaaaa1 w Październik 21, 2008, 06:43:47 pm
no właśnie tak jak w temacie
"za i przeciw" istnieniu państwa
proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co wymyślić
Tytuł: [Praca domowa] za i przeciw istnieniu pa?stwa
Wiadomość wysłana przez: waruna w Październik 26, 2008, 11:28:05 am
- ograniczenia wolno?ci jednostki (w imi? innych warto?ci)
+ zwi?kszenia bezpiecze?stwa obywateli
+ zagwarantowanie pomocy pa?stwa dla obywateli tej pomocy potrzebuj?cych (np. renty, bezp?atna s?u?ba zdrowia)
+ mo?liwo?? prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej - pa?stwo dba o interesy swoich obywateli na arenie mi?dzynarodowej i ka?dy "Kowalski" nie musi si? o to troszczy?
No wi?cej na razie nie wymy?l? (to i tak odkrywcze nie jest)...
Tytuł: [Praca domowa] za i przeciw istnieniu pa?stwa
Wiadomość wysłana przez: przem_as w Październik 26, 2008, 01:46:39 pm
+ spójno?? kulturowa
+  rozwój intelektualny (system o?wiaty w kraju)
+ konstytucja
- problem ?le zarz?dzanego pa?stwa dotykaj?cy zwyk?ych obywateli
- ustawodawstwo z którym zgadza si? wi?kszo?? jest najlepsze (problemy demikracji)
- walki wewn?trz kraju (wojna domowa)