Naukowy.pl

Techniczne => Informatyka (IT) => Zadania => Wątek zaczęty przez: lussii91 w Październik 31, 2007, 02:08:15 pm

Tytuł: pascal zadania
Wiadomość wysłana przez: lussii91 w Październik 31, 2007, 02:08:15 pm
Dane jest ziarno generatora z oraz liczby całkowite m, n i k.

Napisz program, który:

    * zainicjuje generator liczb pseudolosowych ziarnem z: RandSeed:=z
    * wygeneruje ciąg (am) poleceniem: For i:=1 To m Do A:=Random(k)
    * wygeneruje ciąg (bn) poleceniem: For i:=1 To n Do B:=Random(k)
    * obliczy ilość wyrazów ciągu (bn) występujących w ciągu (am).

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera cztery liczby całkowite: z z zakresu 1..50000, m z zakresu 1..100000, n z zakresu 1..100000 oraz k z zakresu 1..109.
Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia należy zapisać obliczoną ilość wyrazów ciągu (bn), które występują w ciągu (am).
Jeżeli k<10, to w wierszach drugim i trzecim należy zapisać odpowiednio ciągi (am) i (bn), bez spacji na końcu linii.
Przykład

Dla pliku wejściowego:

16142 7 11 5

poprawną odpowiedzią jest plik wynikowy:

11
4 1 0 3 4 1 3
3 3 4 3 4 4 3 3 3 0 4

2.Bajtazar jako małe dziecko uwielbia bawić się klockami. Jego zabawa polegała na układaniu z klocków n kolumn o losowo wybranych wysokościach, a następnie na ich porządkowaniu.
Bajtazar wybiera liczbę k, a następnie stara się w minimalnej liczbie ruchów tak uporządkować klocki, aby pewne k kolejnych kolumn klocków miało tę samą wysokość.

Pojedynczy ruch w zabawie Bajtazara polega na:

    * położeniu jednego klocka na szczycie wybranej kolumny (Bajtazar posiada ogromne pudło z klockami, więc ten ruch zawsze jest możliwy), lub
    * zdjęciu jednego klocka ze szczytu wybranej kolumny.

Bajtazar nigdy nie jest pewien czy wybrane przez niego rozwiązanie jest optymalne i dlatego poprosił ciebie o napisanie programu, który pomoże mu rozwiązać problem.
Wejście

W pierwszym wierszu wejścia zapisano dwie liczby całkowite: n i k z zakresu 1..100000 (k<=n).
W wierszu drugim zapisano n liczb całkowitych z zakresu 1..1000000 - początkowe wysokości kolejnych kolumn klocków.
Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy zapisać minimalną liczbę ruchów w zabawie Bajtazara, potrzebnych do otrzymania k kolejnych kolumn o tej samej wysokości.
Przykład

Dla pliku wejściowego:

6 6
7 2 5 4 2 5

poprawną odpowiedzią jest plik wynikowy:

9
3. Wszystkie budynki we wschodniej części Bajtogrodu zostały zbudowane zgodnie z zasadami starego bajtobudownictwa: stoją one jeden przy drugim (nie ma między nimi przerw). Razem tworzą bardzo długą ścianę budynków o zróżnicowanej wysokości, ciągnącą się ze wschodu na zachód.

Burmistrz Bajtogrodu, Bajtazar, postanowił, że ścianę budynków należy od północnej strony pokryć plakatami. Bajtazar zastanawia się, jaką minimalną liczbą plakatów można pokryć całą północną ścianę budynków.
Plakaty mogą mieć kształt prostokątów o bokach pionowych i poziomych. Plakaty nie mogą zachodzić na siebie, natomiast mogą stykać się brzegami. Każdy plakat musi w całości przylegać do ścian pewnych budynków i cała powierzchnia północnych ścian budynków musi być pokryta plakatami.

Napisz program, który wyznaczy minimalną możliwą liczbę plakatów potrzebnych do wykonania zadania.
Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n z zakresu 1..250000 - liczbę budynków stojących w rzędzie.
W każdym z kolejnych n wierszy zapisano parę liczb całkowitych z zakresu 1..1000000, odpowiednio szerokość i wysokość kolejnego budynku.
Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać obliczoną minimalną liczbę plakatów potrzebnych do wyplakatowania północnych ścian budynków.
Przykład

Dla pliku wejściowego:

4
1 5
5 1
4 6
1 8

poprawną odpowiedzią jest plik wynikowy:

4

Wyrażenie n! czytamy n-silnia i obliczamy jako iloczyn wszystkich liczb naturalnych od 1 do n. Tak więc
n!=1*2*3*...*(n-1)*n

Napisz program, który wczyta liczbę całkowitą k, a następnie wyznaczy najmniejszą możliwą wartość n, dla której liczba n! w swoim zapisie dziesiętnym zawiera dokładnie k cyfr równych 1.
Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą k z zakresu 1..16.
Wyjście

Wyjście zgodne z przykładem.
Wskazówki

Rozwiązanie może być stablicowane
Przykład

Dla pliku wejściowego:

1

poprawną odpowiedzią jest plik wynikowy:

Liczba 1! zawiera dokladnie 1 jedynek
1! = 1

Wszystkie pola szachownicy o wymiarach n x n mają przypisane pewne nieujemne wartości liczbowe. W pewnym polu pierwszego wiersza ustawiamy pionka, którym będą wykonywane posunięcia. Jeśli pionek aktualnie zajmuje pole [x, y], to można go przesunąć tylko na takie pole [x', y'], że x'-x=1 oraz |y'-y|=1. Przesunięcia wykonujemy dopóty, dopóki pionek nie zostanie ustawiony na którymś z pól ostatniego wiersza.
Napisz program, który znając opis szachownicy wyznaczy najmniejszą możliwą sumę jaką można otrzymać w wyniku wykonania tego zadania.
Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n z zakresu 2..100. W każdym z kolejnych n wierszy zapisano n liczb całkowitych z zakresu 0..65535 oddzielonych pojedynczą spacją - wartości liczbowe przypisane polom szachownicy.
Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia zakończony znakiem nowej linii powinien zawierać wyznaczoną minimalną sumę możliwą do otrzymania w wyniku przesuwania pionka po szachownicy od piewszego do ostatniego wiersza.
Przykład

Dla pliku wejściowego:

4
2 14 1 19
12 8 0 7
11 0 11 0
1 18 13 13

poprawną odpowiedzią jest plik wynikowy:

15