Naukowy.pl

Ścisłe => Chemia => Zadania => Wątek zaczęty przez: 16kaja16 w Październik 20, 2009, 01:47:41 pm

Tytuł: Stechiometria
Wiadomość wysłana przez: 16kaja16 w Październik 20, 2009, 01:47:41 pm
1. Zmieszano 2.21g pyłu cynkowego i 10 g siarki i ogrzewano do zakończenia reakcji . Ile moli cynku i siarki przereagowało ? Ile gramow siarczku cynku powstało? Ile gramow nieprzereagowanej siarki pozostało?
2.8.35 tetrahydratu węglanu wapnia poddaniu prażeniu w wysokiej temp. Ile wapna palongo otrzymano? jaką objętosc w temp. 100 stopni zajezyl gazy wydzielone w reakcji?jaka objetosc zajął ditlenek węgla wydzielony w tej reakcji po chlodzeniu gazowych produktow do tepm. pokojowej?
3.Minerał dolomi zawiera węglany wapnia i magnezu. w celu analizy wyprażono odważkę 0.4296g minerału i otrzymano pozostałośc o masie 0.2205g. stanowiącą mieszanine CaO i MgO. Obliczyc zawartosc procentowa obu węglanow w minerale.
4.74 mg mieszaniny NaCl i KCl rozpuszczono w wodzie
 i dodano azotan srebra (AgNO3) w nadmiarze , w wyniku czego wytrącił się chlorek srebra AgCl.Po wysuszeniu masa AgCl wynosila 160.6 mg. Jaki był skład mieszaniny?
5.10.0 mangalu , stopu magnezu i glinu roztworzono w nadmiarze kwasu. Wydzieliło się 0.77 g wodoru. Obliczyc sklad stopu.
6.Próbkę rudy żelaza o masie 0.3878 g. roztworzono w gorącym kwasie azotowym. Roztwór zobojętniono amoniakiem aż do wytrącenia wodorotlenku żelaza (III). Wodorotlenek żelaza odsączono, wysuszono i prażono w temp ok 1000 stopni C. do stałej masy. MAsa tlenku żelaza (III) wynosiła 0.1664 g. jaka byla procentowa zawartosc zelaza w rudzie?
7.Przez roztwór wodny zawierajacy w 50 cm^320.5 g wodorotlenku tetrabutyloamoniowego [(C4H9)4 N]OH (M=259g/mol) przepuszczano gazowy dwutlenek węgla w temp ok 4 stopnie C przez 2 godziny . Objetosc roztworu zmniejszyla sie i wytracilo sie 16.9g wodorowęglanu tetrabutyloamoniowego [(C4H9)4 N]HCO3. Z jaka wydajnoscia procentowa otrzymano tę sól?
8.Do 2.34 g uwodnionego chlorku glinu AlCl3*3H2O (M=187.35 g/mol) rozpuszczono w 5 cm^3 absolutnego etanolu dodano 2.066 g chlorku tetraetyloamoniowego [(C2H5)4 N]Cl (M=165.45 g/mol) i wkroplono 2.6 g chlorku tionylu (SOCl2). Mieszaninę ogrzewano przez 10 min chroniac ją przed wilgocia atmosferyczna po czym ochlodzono i pozostawiono do wytracenia tetrachloroglinianu tetraetyloamoniowego [(C2H5)4 N] [AlCl4]. otrzymano 2.88 g produktu
. Jaka byla wydajnosc tej syntezy ?
9. Probke skały wapiennej o masie 6.42 zaiwerajacej weglan wapnia,tlenek wapnia i krzemionkę poddano dzialaniu kwasu solnego . Stala probka ulegla czesciowemu rozpuszczeniu. Oddzielono stałą pozostałosc (SiO2) a wydzielony gaz(CO2 z rozkladu węglanu wapnia) zebrano i zmierzono jego objętość która wynosila 570cm^3. do roztworu zawierajacego wapn ( w postaci chlorku wapnia) dodano nadmiar kwasu siarkowego. Powstal nierozpuszczalny siarczan wapnia (CaSO4) który wysuszono i zważono. Masa siarczanu wapnia wynosila 4.13 g. Jaka była procentowa zawartosc wapnia w skale ? Ile procent
 węglanu wapnia , tlenku wapnia i krzemionki zawierała próbka , czyli innymi słowy jaki był skład chemiczny skały ?

M(CaSO4) = 136 g/mol
M(CaCO3) = 100g/mol
M(Ca0) = 56 g/mol
Tytuł: Stechiometria
Wiadomość wysłana przez: Berna123 w Październik 20, 2009, 03:47:39 pm
Próbowałaś to sama zrobić? Jeżeli tak napisz swoje obliczenia. :wink:
Nikt za ciebie nie rozwiąże tych zadań.