Naukowy.pl

Ścisłe => Chemia => Zadania => Wątek zaczęty przez: 6Agusia9 w Listopad 05, 2008, 03:14:09 pm

Tytuł: Izotopy
Wiadomość wysłana przez: 6Agusia9 w Listopad 05, 2008, 03:14:09 pm
Mam takie zadanie:

W?giel wyst?puje jako mieszanina dwóch rodzajów nuklidów. Jeden rodzaj nuklidów ma w j?drze 6 neutronów, a drugi 7 neutronów. Oblicz sk?ad procentowy mieszaniny izotopów w?gla, wiedz?c ?e masa atomowa w?gla wynosi 12,0115 u.

Z góry mówi? , ?e nie chodzi mi o to ?eby kto? za mnie rozwi?za? to zadanie, tylko ?eby kto? poda? jaki? wzór z którego si? to oblicza czy co?, no i ewentualnie jak si? ten wzór przekszta?ca.

Z góry dzi?ki!
Pozdrowienia  :wink:
Tytuł: Izotopy
Wiadomość wysłana przez: noobcio w Listopad 05, 2008, 07:44:44 pm
m_{at} = \frac{%m_1 \cdot A_1 + %m_2 \cdot A_2 ...}{100%}
Gdzie m_at to masa atomowa pierwiastka; %m1 i %m2 to zawarto?ci procentowe nuklidów, a A1 i A2 to ich masy (nie zapominaj, ?e licz?c mas? nuklidu sumujesz liczb? neutronów i protonów).
Tytuł: Izotopy
Wiadomość wysłana przez: 6Agusia9 w Listopad 06, 2008, 02:13:34 pm
No dobrze, ale jak mam obliczy? %m1 i %m2??
Tytuł: Izotopy
Wiadomość wysłana przez: [email protected] w Listopad 06, 2008, 03:45:33 pm
Masz do rozwi?zania uk?ad równa?:

%m_1 \ + \ %m_2 \ = \ 100%

m_{at} \ = \  \frac{%m_1 \cdot A_1 + %m_2 \cdot A_2}{100%}

:)
Tytuł: Izotopy
Wiadomość wysłana przez: noobcio w Listopad 06, 2008, 10:30:46 pm
Mo?e inaczej. Skoro zawarto?? jednego nuklidu to x, to zawarto?? drugiego to (100-x), bo oba razem stanowi? 100% masy pierwiastka.
Tytuł: Izotopy
Wiadomość wysłana przez: 6Agusia9 w Listopad 07, 2008, 09:20:48 am
A jeszcze jedno jakbym mia?a wi?cej tych izotopów np. potas: ^3^9K ,  ^4^0K ,  ^4^1K to jak to obliczy??
Tytuł: Izotopy
Wiadomość wysłana przez: noobcio w Listopad 07, 2008, 03:58:14 pm
Wtedy musia?aby? mie? podan? zawarto?? procentow? minimum jednego z nich (np. jeden stanowi 25%, drugi x, trzeci za? 100-25-x). Do wzoru celowo doda?em wielokropek po A2, ?eby wskaza?, ?e tych izotopów mo?e by? znacznie wi?cej.
Tytuł: Izotopy
Wiadomość wysłana przez: 6Agusia9 w Listopad 07, 2008, 04:52:25 pm
Dzi?ki :wink:
Tytuł: Izotopy
Wiadomość wysłana przez: majkelman w Listopad 26, 2008, 05:14:53 pm
do tego zadania mam tylko pytanie jaki tu powinien byc poprawny wynik? bez sposobu rozwiazania, z gory dzieki