Naukowy.pl

Ścisłe => Chemia => Zadania => Wątek zaczęty przez: 50cent w Grudzień 02, 2007, 02:52:02 pm

Tytuł: [pH, Dysocjacja, odczyny] Zadania
Wiadomość wysłana przez: 50cent w Grudzień 02, 2007, 02:52:02 pm
Prosz? o pomoc w tych zadaniach:
1. Podaj warto??:

pH, je?li st??enie jonów wodorotlenowych wynosi
a) 10^-9
b) 10^-11

pH, je?li st??enie jonów wodorowych wynosi
a) 10^-8
b) 10^-4

St??enia molowego jonów wodorowych je?li
a) pH=4
b) pH=2

2. Okre?l odczyn wymienionych zwi?zków chemicznych i go uzasadnij.
- CuSO4
- K2CO3
- CuCl2

3. Z podanych substancji wybierz te które rozpuszczone w wodzie ulegaj? dysocjacji jonowej. Zapisz dla nich odpowiednie równania dysocjacji: Ba(OH)2, H2SO3, Ca(OH)2, Fe2O
Tytuł: [pH, Dysocjacja, odczyny] Zadania
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Grudzień 02, 2007, 03:26:09 pm
1. [H^+]*[OH^-]=10^{-14}

Z tego wynika, ?e je?li [OH^-]=10^{-8} to [H^+]=10^{-6}, je?li [OH^-]=10^{-1} to [H^+]=10^{-13} itd. Na tej zadzie okre?lisz st??enie jonów wodorowych w a).

pH=-log_{10}[H^+]

Dla przyk?adu, je?eli [H^+]=10^{-13}, to log_{10}[H^+]=-13, a pH, czyli -log=13=pH. Zwró? uwag? na wyk?adnik. W b) skorzystaj tylko z tego. A w c) - odwrotnie.

Je?li dalej masz w?tpliwo?ci jak to zrobi?, to zrób tak, jak dasz rad? i napisz tutaj, poprawimy ewentualne b??dy.
Tytuł: [pH, Dysocjacja, odczyny] Zadania
Wiadomość wysłana przez: 50cent w Grudzień 02, 2007, 04:06:00 pm
Czyli tak powinno wyj?? ?

pH, je?li st??enie jonów wodorotlenowych wynosi
a) 10^-9   -->  pH=5
b) 10^-11 -->  pH=3

pH, je?li st??enie jonów wodorowych wynosi
a) 10^-8  -->  pH=6
b) 10^-4  -->  pH=10

St??enia molowego jonów wodorowych je?li
a) pH=4 -->   [H+]= 10^-4
b) pH=2 -->   [H+]= 10^-2
Tytuł: [pH, Dysocjacja, odczyny] Zadania
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Grudzień 02, 2007, 04:12:39 pm
Cytuj
pH, je?li st??enie jonów wodorotlenowych wynosi
a) 10^-9 --> pH=5
b) 10^-11 --> pH=3


To ok.

Cytuj
pH, je?li st??enie jonów wodorowych wynosi
a) 10^-8 --> pH=6
b) 10^-4 --> pH=10


Tu ma?y b??d, nie powinno by? 6 i 10, bo tu ju? masz podane od razu st??enie jonów wodorowych H+, czyli powinno by? a) 8; b) 4.

Cytuj
St??enia molowego jonów wodorowych je?li
a) pH=4 --> [H+]= 10^-4
b) pH=2 --> [H+]= 10^-2


I tu te? ok  :cool:
Tytuł: [pH, Dysocjacja, odczyny] Zadania
Wiadomość wysłana przez: 50cent w Grudzień 02, 2007, 04:45:38 pm
Dzi?ki za pomoc w pierwszym :)

A mo?e kto? jeszcze pomóc w dwóch nast?pnych zadaniach:

2. Okre?l odczyn wymienionych zwi?zków chemicznych i go uzasadnij.
- CuSO4
- K2CO3
- CuCl2

3. Z podanych substancji wybierz te które rozpuszczone w wodzie ulegaj? dysocjacji jonowej. Zapisz dla nich odpowiednie równania dysocjacji: Ba(OH)2, H2SO3, Ca(OH)2, Fe2O

>W 3 wiem ?e to b?d? Ca(OH)2 i H2SO3 tylko nie wiem dok?adnie jak zapisa? odpowiednie równania dysocjacji) Czy dysocjacja pierwszej substancji b?dzie wygl?da?a tak --> Ca(OH)2 --> Ca^2+ +2OH- a w drugim tak --> H2SO3 --> 2H+ + SO3^-2 ?
Tytuł: [pH, Dysocjacja, odczyny] Zadania
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Grudzień 02, 2007, 04:48:33 pm
Co do 3. - same równania dobrze masz, ale wed?ug mnie zamiast Ca(OH)2 powinno by? Ba(OH)2 (tablica rozpuszczalno?ci).