Naukowy.pl

Ścisłe => Chemia => Zadania => Wątek zaczęty przez: alusia_nivea w Styczeń 09, 2006, 05:40:00 pm

Tytuł: [Chemia] zadania rachunkowe
Wiadomość wysłana przez: alusia_nivea w Styczeń 09, 2006, 05:40:00 pm
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań.. mam bardzo duzo zadane na jutro i nie jestem w stanie wszystkiego obliczyć.

1. Aby utlenic metanol do dwutlenku węgla i wody należy go zmieszać z powietrzem w stosunku objętościowym: 1:1; 1:3; 1:5 czy 1:2 ?

2. W roztworze wodnym kwasu octowego na 1 cząteczkę CH3-COOH przypada 10 cząsteczek wody. Ile wynosi stęzenie tego roztworu ?

3. W 23 gramach etanolu atomóe wodoru znajduje sie w ilości: (Na- 6,02*10 do potęgi 23)
    A: Na/2; B: Na; C: 2Na czy D: 3Na

4. Aby otrzymać 11,2 dm3 etenu (warunki normalne) należy odwodnić etanolu: A- 46 gramów, B-2,5 mola, C- 3,01*10 do 23 cząstek czy D. 11,2 dm3

5. Rozpuszczono w 100cm3 wodę 22,4 dm3 metanolu (war. normalne) otrzymując formalinę o stężeniu: A. 30%, b. 23%, C. 20%, D. 36% ?

6. 6,02 *10 do 23 atomów tlenu znajduje sie w kwasie organicznym octowym w:
A. 60g, B. 15g, C. 30g, D.45g.

7. Aby utlenić 1dm3 acetylenu do dwutlenku węgla należy użyć powietrza (war. norm.): A.2,5 dm3 B. 5dm3, C. 10dm3, D. 12,5dm3

8. Metanol otrzymuje sie z gazu syntezowego w/g równania: CO(g)+ 2H2(g)-> Ch3CH(g). W celu otrzymania 16 gram metanolu z wydajnością 50% zużyjemy CO i H2 w ilości: A. 67,2 dm3, B. 44,8 dm3, C. 33,6 dm3 czy D. 22,4 dm3

9. Chlorek metylowy otrzymać można w/g równania : CH3-OH+ HCLl -> CH3-Cl +H2O. Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100 gramów metanolu, jeżeli wydajność wynosi 65%.?

10. Ile różnych cząst. tłuszczu (izomerów podstawiania) można przestawić wzorem C57H106O6. Kwasy tłuszczowe wchodzące w skład tych glicerydów posiadają łańcuchy o tej samej liczbie atomów węgla?

11. Pewien kwas nienasycony z jednym wiązaniem podwójnym reaguje z bromem w stosunku masowym 1:1,859. Ustal jego wzór oraz wzory strukturalne.

12.  Oblicz stałą równowagi reakcji estryfikacji etanolu, kwasem octowym, jeżeli substraty wzięto w ilościach stechiometrycznych, a wydajność reakcji wynosi 60%.

13. Zbuduj estry odpowiadające wzorowi sumarycznemu C4H8O2 (podaj ich nazwy).

14. Dokończ równania reakcji :
kwas acetylooctowy  (dekarboksylacja)-->

lecytyna (hydroliza) --> A+B+C+D

15. W celu zobojętnienia 0,37 gramów kwasu alkanowego zużyto 25cm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,2 mol/dm3. O jaki kwas chodzi ?

16. Wyjaśnij pojęcia: lakton, lipaza i margaryna

17. W czasie prania  z użyciem mydła tłuszcze ulegają:
kondensacji, emulgacji, ascocjacju czy hydrolizie ? (Odp. uzasadnij)

Do każdego zadania potrzebuje albo uzasadnienie albo jakies obliczenia..