Naukowy.pl

Ścisłe => Fizyka => Zadania => Wątek zaczęty przez: andzia10612 w Listopad 30, 2013, 06:02:47 pm

Tytuł: Pęd i energia
Wiadomość wysłana przez: andzia10612 w Listopad 30, 2013, 06:02:47 pm
Na końcu nitki umocowano kulkę o masie 12 g i odchylono z położenia równowagi o kąt 90 stopni. Do obliczeń przyjmij że g=10m/s2 :
A:
Kulce nie nadano prędkości początkowej. Jaki jest stosunek naprężenia nitki do ciężaru w najniszym położeniu?
N/mg=
B:
Jeżeli długość nitki wynosi 60 cm, a wytrzymałość 15 N to jaką maksymalną prędkość początkową można nadać kulce?
vo max =
C: Po odchyleniu nitki o kąt 90 stopni kulkę puszczono z prędkością początkową 4 m/s. Jak różni się energia kinetyczna i energia potencjalna w chwili, gdy nitka utworzy z pionem kąt 60 stopni? Jako poziom zerowy dla energii potencjalnej przyjmij najniższe położenie kulki.
Ek/Ep