Naukowy.pl

Ścisłe => Fizyka => Zadania => Wątek zaczęty przez: rade w Sierpień 24, 2008, 10:07:13 pm

Tytuł: [termodynamika]zasada ekwipatycji energii+energia wewnetrzna gazu doskonalego
Wiadomość wysłana przez: rade w Sierpień 24, 2008, 10:07:13 pm
TRE?? ZADANIA:

Wychodz?c z zasady ekwipartycji energii wykaza?, ?? dU=n * Cv * dT.Mój dotychczasowy sposób my?lenia:

1. Jako ?e mamy do czynienia z modelem gazu doskona?ego, to cz?steczki ze sob? nie oddzia?uj?, czyli nie ma ?adnej energii zwi?zanej z ich wzajemnym oddzia?ywaniem, st?d ca?a wewn?trzna energia gazu sprowadza si? do energii kinetycznej.

2. Z zasady ekwipartycji energii wiadomo: i? ?rednia energia kinetyczna  przypadaj?ca na ka?dy stopie? swobody ( przy gazie doskonalym mamy tylko 3 st.swobody ) jest taka sama
czyli wynosi   Ek=3/2*k*T

3. Jako ?e energia wewn?trzna gazu doskona?ego sprowadza si? tylko do energii kinetycznej, to dla N-cz?stek, energia wewn?trzna wynosi: U=N*Ek=3/2*N*k*T=3/2*n*R*T

4. I teraz nie wiem jak powiaza? wzór z pkt 3 z ciep?em molowym(w?a?ciwym)


P.S za szybk? odpowiedz b?d? wdzi?czny :)
Tytuł: [termodynamika]zasada ekwipatycji energii+energia wewnetrzna
Wiadomość wysłana przez: Kris w Sierpień 24, 2008, 10:57:21 pm
Tok my?lenia od pocz?tku do ko?ca poprawny.


1. W?a?ciwe ciep?o molowe w sta?ej obj?to?ci to c_v. Jest ono zdefiniowane jako c_v\stackrel{\rm def}{=}\frac{Q|_{\text{V=const}}}{n\Delta T}


2. I zasada termodynamiki: Q=\Delta U+p\Delta V. Je?li V=const. to ΔV=0, zatem Q=\Delta U co po wstawieniu do definicji daje c_v=\frac{\Delta U}{n\Delta T}=\frac{\frac{3}{2}Nk\Delta T}{n\Delta T}=\frac{\frac32 nR\Delta T}{n\Delta T}=\frac32 R


3. Mamy wzór na energi? wewn?trzn?: U=n\red\frac32 RT oraz, ?e c_v=\red \frac32 R, zatem U=nc_vT

EDIT
Jasne chodzi?o o I zasad? termodynamiki. Zawsze mi si? numery kojarz? z zasadami Newtona - II ZD dana jest równaniem, st?d pewnie ta pomy?ka.
Tytuł: [termodynamika]zasada ekwipatycji energii+energia wewnetrzna
Wiadomość wysłana przez: rade w Sierpień 24, 2008, 11:44:36 pm
KRIS w pkt.2 twojego postu, chodzi?o Ci o I zasad? termodynamiki my?le, bo II zasada termodynamiki w intuicyjnej definicji odnosi sie to stwierdzenia: i? niemo?liwe jest stworzenie okresowo pracuj?cego silnika, który pobiera?by ciep?o z jednego ?ród?a i zamnienia?by to ciep?o ca?kowicie na prac?


P.S dzi?ki za szybk? odpowied? :)