Naukowy.pl

Ścisłe => Fizyka => Zadania => Wątek zaczęty przez: memento1987 w Listopad 15, 2006, 03:15:00 pm

Tytuł: [fizyka] Kilka zadań z ruchu falowego. Proszę o pomoc. Pilne
Wiadomość wysłana przez: memento1987 w Listopad 15, 2006, 03:15:00 pm
Mam do rozwiązania kilka zadań z fizyki z ruchu falowego. Proszę w miarę możliwości o pomoc:

1. W punkcie, dla którego różnica odległości od dwóch źródeł fal o tych samych

częstotliwościach jest równa całkowitej wielokrotności długości fal, zaobserwowano

maksymalne osłabienie interferujących fal. Kiedy to jest możliwe?

2. W pewnym ośrodku dźwięk z niewielkiego głośnika dociera do mikrofonu umieszczonego w

punkcie P dwiema drogami, których długości różnią się od siebie o 3 m. Jeżeli częstotliwość

dźwięku stopniowo podwyższamy, to jego natężenie w punkcie P przechodzi przez kolejne

maksima i minima. Zaobserwowano maksimum przy częstotliwości 1120 Hz a następnie przy 1200

Hz. Jaka jest szybkość dźwięku w tym ośrodku?

3. Z powodu istnienia jonosfery, fale elektromagnetyczne o niskich częstotliwościach

odbijają się od niej i nie mogą opuścić Ziemi. Zakładając, że powierzchnia lądów i oceanów

również odbija fale oblicz jaka może być największa długość fali, która może się rozchodzić

wokół Ziemi? Przyjmij c=3 108 m/s.

4. W kierunku ściany porusza się fala akustyczna o amplitudzie ciśnienia p1= 1 10-6 N/m2 i

wraca odbita o amplitudzie p2 = 0.8 10-6 N/m2. Jaka jest amplituda fal stojących w pobliżu

ściany? A jaka jest amplituda fal biegnących? Oddalając się od ściany będziemy napotykali

miejsca w których dźwięk jest silniejszy i słabszy. Jaki jest stosunek maksymalnej amplitudy

dźwięku do minimalnej? Jaki jest stosunek energii? Przyjmując, że częstotliwość emitowanego

dźwięku f = 1000 Hz i prędkość fal akustycznych w powietrzu wynosi v = 330 m/s oblicz w

jakiej odległości od siebie są punkty, w których obserwuje się minima i maksima dźwięku?

5. Rozważ stacjonarną płaską falę akustyczną o częstotliwości 1000 Hz, w której największe

odchylenia ciśnienia są 106 razy mniejsze od ciśnienia atmosferycznego.
(a)   Jakie zmiany gęstości towarzyszą takiej fali?
(b)   Jakie są maksymalne przemieszczenia ym cząsteczek powietrza?
(c)   Jakie jest natężenie fali?
Przyjmij, że prędkość fal w powietrzu wynosi 340 m/s.


I to by było na tyle. Z góry wielkie dzięki za pomoc.