Naukowy.pl

Ścisłe => Fizyka => Zadania => Wątek zaczęty przez: e2 w Luty 06, 2007, 05:32:14 pm

Tytuł: [Fizyka] Fizyka jądrowa
Wiadomość wysłana przez: e2 w Luty 06, 2007, 05:32:14 pm
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu mi tych zadań bo ja nic z tych zadań nie rozumiem.:(
Zad.1
Jakie jądro otrzymamy z rozpadu B jądra trytu?
Zad2.
Czas połowicznego rozpadu dla izotopu kobaltu wynosi ok. 5 lat, a dla izotopu fosforu ok. 130 sekund. Ile razy większa jest stała rozpadu dla fosforu?
Zad3
Izotop uranu 234U92 rozpada się, emitując cząstki ALFA i dając początek serii rozpadów tego samego typu, które przez tor, rad, radon i polon prowadzą do jądra ołowiu (także nietrwałego, rozpadającego się przez rozpad BETA). Czas połowicznego rozpadu tych izotopów uranu i toru są rzędu stu tysięcy lat. Dla radu czas ten wynosi 1570 lat, dla radonu jest rzędu dni, a dla polonu i ołowiu rzędu minut. Radon jest gazem, a pozostałe pierwiastki metalami. Który izotop wybrałbyś jako źródło promieniowania do eksperymentów i dlaczego?
Zad4
W jądrze atomu ołowiu jest ponad 200 nukleonów, a deficyt masy stanowi ponad 0,5% masy jądra. Czy znając masę jądra, możemy poprawnie obliczyć, ile nukleonów jest w jądrze, jeśli zapomnimy o deficycie masy?
Zad5
Za jednostkę masy atomowej „u” przyjęto 1/12 masy atomu węgla 126C ( u= 1,66*10-27 kg). Czy ta jednostka jest mniejsza, czy większa od mas protonu i neutronu? Czy umiesz uzasadnić, dlaczego masy wielu niezbyt ciężkich atomów wyrażone w tych jednostkach są w przybliżeniu liczbami całkowitymi?
Zad 6
Oblicz, jaka musi być energia cząstek ALFA, aby zbliżyły się do jąder azotu na odległość d=4*10-15m, czyli dwukrotnie większą od promienia tych jąder ( co gwarantuje dość duże prawdopodobieństwo zajścia reakcji).
Zad7
Najczęściej występujący w przyrodzie izotop uranu to 23892U. Aby otrzymać uran 23592U, można (paradoksalnie) najpierw „dodać” jeszcze jeden neutron. Otrzymujemy wtedy uran o liczbie masowej 239 oraz foton unoszący nadmiar energii. Następnie przez dwa kolejne rozpady BETA dochodzimy przez neptun do plutonu, który przez rozpad ALFA zmienia się w pożądany izotop (bardzo wolno, bo z czasem połowicznego rozpadu ok. 24 000 lat). Zapisz reakcję i rozpady, korzystając z reguł Soddy`ego-Fajansa.
Zad8
Rozkład liczb masowych jąder powstałych w wyniku rozszczepienia uranu ma dwa maksima: jedno w pobliżu liczby masowej 90, a drugie w pobliżu 140. Oznacza to, że rozszczepienie na dwa identyczne jądra jest mniej prawdopodobne od rozszczepienia „asymetrycznego”. Sprawdź w układzie okresowym, jakie są liczby porządkowe pierwiastków, które mają trwałe izotopy o takich liczbach masowych. Czy ich suma jest równa 92 (liczbie porządkowej uranu)? Co stąd wynika?
Zad9
Rozważmy rozszczepienie przez powolny neutron (o pomijalnej energii kinetycznej) jądra o liczbie masowej A i liczbie atomowej Z na dwa jądra o liczbach masowych A1 i A2 i liczbach atomowych Z1 oraz Z2 z emisją dwóch neutronów. Zapisz reakcję i wyraź A2 przez A i A1 , a Z2 przez Z i Z1. Załóż, że energia wiązania na nukleon w jądrze pierwotnym wynosi Ew , a w obu jądrach stanu końcowego E`w > Ew. Ile energii spoczynkowej zmieni się w energię kinetyczną w tej reakcji? Oblicz wartość tej energii, jeśli Ew = 8 MeV, a E`w = 9 MeV, zaś A= 235.
[/b]
Tytuł: [Fizyka] Fizyka jądrowa
Wiadomość wysłana przez: mat1989 w Luty 06, 2007, 08:13:13 pm
Cytat: "e2"
Jakie jądro otrzymamy z rozpadu B jądra trytu?

pierwiastek o liczbie atomowej większej od Trytu o jeden.
Cytat: "e2"
Za jednostkę masy atomowej „u” przyjęto 1/12 masy atomu węgla 126C ( u= 1,66*10-27 kg). Czy ta jednostka jest mniejsza, czy większa od mas protonu i neutronu? Czy umiesz uzasadnić, dlaczego masy wielu niezbyt ciężkich atomów wyrażone w tych jednostkach są w przybliżeniu liczbami całkowitymi?

ma być 12C. Mas protonu i neutronu razem wziętych?
Tytuł: [Fizyka] Fizyka jądrowa
Wiadomość wysłana przez: e2 w Luty 07, 2007, 08:16:45 am
tam jest błąd sorki
masy atomu węgla 126C
liczba masowa to 12 a liczba atomowa to 6
Tytuł: [Fizyka] Fizyka jądrowa
Wiadomość wysłana przez: sowa w Luty 07, 2007, 06:03:47 pm
Cytuj
rozpadu B
to chyba rozpad beta miał być :P

zad 2. masz 130 sek do 5 lat (czyli 5x356x24x60x60) policz sobie

resztę rozwiążę później, bo teraz mi się nie chce :P
na kiedy to masz??
Tytuł: [Fizyka] Fizyka jądrowa
Wiadomość wysłana przez: e2 w Luty 07, 2007, 06:27:31 pm
Tak to jest Beta ale nie wiedzialem jak inaczej zapisac. A zadania mam na jutro:(