Naukowy.pl

Języki obce => Niemiecki => Zadania => Wątek zaczęty przez: emma123 w Wrzesień 16, 2008, 09:15:46 am

Tytuł: sprawdzenie t?umaczenia kilku zda?
Wiadomość wysłana przez: emma123 w Wrzesień 16, 2008, 09:15:46 am
prosz? o sprwadzenie
Musia?em pracowa? w wakacje, poniewa? chcia?em zarobi? pieni?dze.
Ich musste in den Sommerferien arbeiten, denn ich mochte die Gelder verdienen.

Cz?sto wyje?d?a?em do pracy na rowerze.
Oft ich bin nach Arbeit Rad gefahren.

Wychodzi?em wcze?nie.
Ich bin fruh aufgestanden.

Pracowa?em ka?dego dnia od 7 do 13.
Ich habe von 7 bis 13 Uhr jeden Tag gearbeitet.

Z góry dzi?kuj?.
Tytuł: Re: sprawdzenie t?umaczenia kilku zda?
Wiadomość wysłana przez: dudu21 w Wrzesień 16, 2008, 02:21:26 pm
Musia?em pracowa? w wakacje, poniewa? chcia?em zarobi? pieni?dze.
Ich musste während der  Sommerferien arbeiten, denn ich wollte Geld verdienen.

Cz?sto wyje?d?a?em do pracy na rowerze.
ich bin oft zur Arbeit mit dem Rad gefahren.

Wychodzi?em wcze?nie.
Ich bin früh rausgegangen

aufgestanden = wstawa?

Pracowa?em ka?dego dnia od 7 do 13.
Ich habe jeden Tag von 7 bis 13 Uhr gearbeitet.

pozdrawiam :)