Naukowy.pl

Przyrodnicze => Geografia, Ochrona środowiska => Zadania => Wątek zaczęty przez: Bojan93 w Listopad 20, 2008, 04:04:07 pm

Tytuł: Polska w Europie.
Wiadomość wysłana przez: Bojan93 w Listopad 20, 2008, 04:04:07 pm
Witam musz? napisa? zalety albo wady tego ze polska le?y w ?rodkowej cze?ci europie...Jaki? s? zalety a jakie wady ?
Tytuł: Polska w Europie.
Wiadomość wysłana przez: J_M_T w Listopad 21, 2008, 10:32:35 pm
Pozytywne:
- wyst?powanie du?ej ilo?ci szlaków handlowych;
- ?atwy dost?p do morza;
- u?atwiony handel wodny;
- ?agodny klimat dla mieszka?ców;
- ró?norodne ukszta?towanie terenu;
- ciekawa turystyka.

Negatywne:
- wyst?powanie dwóch czasów urz?dowych z racji przynale?no?ci do dwóch stref czasowych;
- zmienne wysoko?ci S?o?ca nad horyzontem w momencie górowania w kolejnych porach roku;
- 7 niebezpiecznych s?siadów, zagro?enie w okresie wojen.