Naukowy.pl

Przyrodnicze => Geografia, Ochrona środowiska => Zadania => Wątek zaczęty przez: pampina2 w Listopad 03, 2008, 05:41:28 pm

Tytuł: Morze Ba?tyckie
Wiadomość wysłana przez: pampina2 w Listopad 03, 2008, 05:41:28 pm
Zadanie 1
Podaj przyczyny wyst?powania zjawisk lodowych w pó?nocno-wschodniej cz??ci Ba?tyku.
Zadanie 2
Wyja?nij ró?nic? w zasoleniu wód Zatoki Botnickiej (2‰) oraz Cie?nin Du?skich (20‰).
Zadanie 3
Utwórz schemat przedstwaiaj?cy eutrofizacj? wód Ba?tuku.
  Dostarczanie azotanów i fosforanów do wód Ba?tyku
                                    ↓
                                   ...
                                    ↓
                                   ...
                                    ↓
                                   ...
                                    ↓
              Pustynie beztlenowe (azoiczny)