Naukowy.pl

Przyrodnicze => Geografia, Ochrona środowiska => Zadania => Wątek zaczęty przez: xewelinkax w Wrzesień 14, 2008, 08:40:28 pm

Tytuł: minera?y i ska?y
Wiadomość wysłana przez: xewelinkax w Wrzesień 14, 2008, 08:40:28 pm
mam problem z pewnym zadaniem
mam wybra? 4 regiony o najbardziej urozmaiconej budowie geologicznej i opisa?
1 region polski czyli tak wyzyna czy co to jest
2 nazw? ska?y która tak wystepuje
3 rodzaj ska?y
4 procesy geologiczne

i co to moze by? np nic mi nie wpada do g?owy i mam  z tym problem wileki
Tytuł: minera?y i ska?y
Wiadomość wysłana przez: diglet w Wrzesień 15, 2008, 10:44:08 am
Troszeczk? ci??ko zrozumie, o co dok?adnie chodzi w tym zadaniu, ale mam nadzieje, ?e dobrze je odczyta?em.

Tatry Wysokie – rzecz jasna Góry. S? one zbudowane z granitu powsta?ego na skutek wydobywania si? magmy i dzia?aniu na nich du?ych ilo?ci wody, dlatego ma tak? krystaliczn? budow?. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Granit_strzelinski1.JPG . Tatry powsta?y w okresie orogenezy alpejskiej i do tej pory jeste?my w stanie zaobserwowa? jej wp?yw, dlatego mo?na powiedzie?, ?e procesy geologiczne wewn?trzne to wypi?trzanie jednak znacznie silniej dzia?aj? procesy korozyjne zewn?trzne, dlatego tatry si? obni?aj?.

Chyba o tak? odp. Ci chodzi?o, je?li nie to mnie w jaki? sposób nakieruj i spróbujemy wspólnie za?atwi to zadanie.