Naukowy.pl

Humanistyczne => Język polski => Zadania => Wątek zaczęty przez: danio w Wrzesień 11, 2008, 07:47:14 pm

Tytuł: ROMANTYZM
Wiadomość wysłana przez: danio w Wrzesień 11, 2008, 07:47:14 pm
Witam wszystkich
Na j?zyk polski[na 16/17.09.08r] mam zrobi? tak? mini prezetacje do max 5 min.  :neutral:
Oto polecenia do tego :

Jakie by?y powody romantycznego zainteresowania kultura ludow? i jak si? ono przejawia?o ?
Omów wp?yw tej kultury na twórczo?? romantycznych poetów, malarzy, kompozytorów.
Wybierz utwór literacki, w którym oddzia?ywanie to jest wyra?nie widoczne i powiedz, w jaki sposób ludowo?? okre?li?a jego tematyk? i kszta?t formalny.

Nie do??, ?e nie jestem najlepszy z polskiego to jeszcze
Romantyzm mia?em w tamtym roku i ju? prawie nic nie pami?tam  :sad:

Dla informacji podam ?e korzystam z ksi??ki
"Przesz?o?? to dzi?" autorów Aleksander Nawarecki i Dorota Siwicka
 II klasa liceum i technikum cz??? I

PS : Mam nadzieje, ?e mi kto? pomo?e tak jak ja pomagam innym z dziedziny informatyki  :grin:
Tytuł: ROMANTYZM
Wiadomość wysłana przez: robin5hood w Wrzesień 11, 2008, 09:30:39 pm
zobacz tu, jest tu o ludowosci te?
romantyzm (http://www.wrzuta.pl/pliki/f2fL11BdR6/romantyzm)
i wiecej w ?ród?ach

?ród?o

http://www.strefa9.pl/prace/wypracowanie_epoka_ROMANTYZM_42_1.php
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/plastyka/10285-sztuka_romantyzmu.html