Naukowy.pl

Humanistyczne => Język polski => Zadania => Wątek zaczęty przez: sandra5520 w Wrzesień 09, 2008, 07:11:19 pm

Tytuł: interpretacja obrazu Mantengi
Wiadomość wysłana przez: sandra5520 w Wrzesień 09, 2008, 07:11:19 pm
prosz? o interpretacje tego obrazu bylabym wdzieczna , bo nie jestem z tego dobra ;p Andrea Mantegna - "Modlitwa w Ogrójcu "
Tytuł: interpretacja obrazu Mantengi
Wiadomość wysłana przez: Kasiorzysko w Wrzesień 09, 2008, 07:22:50 pm
My tutaj jeste?my od odrabiania prac domowych czy od pomagania?:D Zajrze co to takiego i co? napisz? mo?e.

[ Dodano: 9 Wrzesie? 2008, 19:34 ]
Na pocz?tek musisz napisa? ?e A.M by? malarzem renesansowym , bo to ma znaczenie w interpretacji.Arty?ci tworz?cy w czasach odrodzenia fascynowali si? kultur? staro?ytn? ,co wida? doskonale na tym obrazie. (O tym te? musisz napisa? koniecznie).Obraz przedstawia scen? z ewangelii ?w.Marka , modlitwa Jezusa na Górze Oliwnej. Symbolika dotyczy g?ównie zmartwychwstania i m?cze?skiej ?mierci Jezusa Chrystusa.Nie wiem czego tam wymagaj? od was , jak czego? nie b?dziesz wiedzia?a to masz Moje gg , 1111321
Tytuł: interpretacja obrazu Mantengi
Wiadomość wysłana przez: robin5hood w Wrzesień 09, 2008, 07:36:13 pm
Mantegana scen? przyozdobi? wieloma symbolami nawi?zuj?cymi do przysz?ego Zmartwychwstania oraz detalami architektonicznymi. Rzymscy ?o?nierze zostali przedstawieni w strojach klasycznych, Judasz, który ich prowadzi, nosi eleganckie szaty. W tle znajduj? si? ufortyfikowana Jerozolima z amfiteatrem, kolumnami, dekoracyjnym reliefem i wymy?lonymi przez autora budynkami.

W górnym lewym rogu Montegna umie?ci? anio?ów. Ich postacie nawi?zuj? do pos?gów antycznych i zgodnie renesansow? mod? przypominaj? zdrowe dzieci. W ich r?kach znajduj? si? przedmioty m?ki pa?skiej: cierniowa korona, kielich, krzy?, s?up i w?ócznia. W prawym dolnym roku artysta namalowa? zwalone drzewo, które symbolizowa?o grzech. Obok, ze ?pi?cych aposto?ów, zgodnie z symbolik? religii chrze?cija?skiej, wyrasta kwitn?ce drzewo. Zestawienie drzewa suchego i obsypanego kwieciem symbolizowa?o zbawienie i grzech. Kwitn?ce drzewo na obrazie symbolizuje przysz?e zmartwychwstanie.

W swym dziele Montegna umie?ci? równie? postacie zwierz?ce. Na suchej ga??zi siedzi s?p, który symbolizowa? z?? nowin?. Czaple lub pelikany u do?u obrazu s? symbolem najwi?kszej ofiary Chrystusa Na drodze do ogrodu i drodze prowadz?cej w gór? do nieba znajduj? si? króliki, które symbolizuj? dusz? chc?c? wznie?? si? do nieba.

zrodlo: http://www.katalog.e-arty.biz/pl/Andrea_Mantegna.html
Tytuł: interpretacja obrazu Mantengi
Wiadomość wysłana przez: Kasiorzysko w Wrzesień 09, 2008, 07:41:45 pm
Nie radz? przepisywa? Wikipedii .
Tytuł: interpretacja obrazu Mantengi
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 09, 2008, 07:45:40 pm
robin5hood, jak wpisujesz na forum nie swoje teksty, to podawaj ich ?ród?o.
Tytuł: interpretacja obrazu Mantengi
Wiadomość wysłana przez: robin5hood w Wrzesień 09, 2008, 07:58:09 pm
to z tej strony
http://www.katalog.e-arty.biz/pl/Andrea_Mantegna.html
Tytuł: interpretacja obrazu Mantengi
Wiadomość wysłana przez: sandra5520 w Wrzesień 11, 2008, 05:16:22 pm
dziekuje wszystkim za odpowied? ale dostalam tylko 3 :P
Tytuł: interpretacja obrazu Mantengi
Wiadomość wysłana przez: robin5hood w Wrzesień 11, 2008, 05:18:43 pm
Ale dobrze, ?e 3 wg mnie to dobra ocena :grin: