Naukowy.pl

Humanistyczne => Język polski => Zadania => Wątek zaczęty przez: metis w Listopad 24, 2008, 04:59:55 pm

Tytuł: "Czym jest ?ycie?" (...) Czym jest wieków ci?g ca?y, mnie z dziejów wiadomy? Jedn? chwilk?.
Wiadomość wysłana przez: metis w Listopad 24, 2008, 04:59:55 pm
"Czym jest ?ycie?" (...) Czym jest wieków ci?g ca?y, mnie z dziejów wiadomy? Jedn? chwilk?. - Refleksje na temat przemijania, nietrwa?o?ci, ulotno?ci ludzkiego ?ycia.

Cze??! Na powy?szy temat mam napisa? prac? na j?zyk polski. Otó? mam taki problem, ?e nie wiem jakie argumenty mam w tej pracy przedstawi? i jakie da? przyk?ady, jak? tez? napisa? i jaki ma by? wst?p? Kompletnie nie mam pomys?u na t? prac?. Czy kto? móg?by mi doradzi?? Poda? jakie? wskazówki? Poda? jakie? przyk?ady? By?abym bardzo, bardzo, bardzo wdzi?czna! Wszelka pomoc mile widziana!  :cry:
Tytuł: "Czym jest ?ycie?" (...) Czym jest wieków ci?g ca?y, mnie z dziejów wiadomy? Jedn? chwilk?.
Wiadomość wysłana przez: kasia_2404 w Listopad 24, 2008, 05:30:39 pm
http://nauka.katalogi.pl/Motyw_przemijania_w_literaturze_prezentacja!!!-t19005.html
http://szkola.gery.pl/motywy-literackie-motyw-przemijania.html
Tytuł: "Czym jest ?ycie?" (...) Czym jest wieków ci?g ca?y, mnie z dziejów wiadomy? Jedn? chwilk?.
Wiadomość wysłana przez: metis w Listopad 24, 2008, 05:45:05 pm
Dzi?kuj?! Na pewno si? przyda!
Macie jeszcze jakie? inne propozycje? Odczucia na temat mojego tematu, co? co mog?oby mi si? przyda???
Tytuł: "Czym jest ?ycie?" (...) Czym jest wieków ci?g ca?y, mnie z dziejów wiadomy? Jedn? chwilk?.
Wiadomość wysłana przez: Macbeth w Listopad 24, 2008, 07:05:59 pm
chcesz to oprze? na jakiej? konkretnej epoce czy nie?
Tytuł: "Czym jest ?ycie?" (...) Czym jest wieków ci?g ca?y, mnie z dziejów wiadomy? Jedn? chwilk?.
Wiadomość wysłana przez: metis w Listopad 24, 2008, 07:22:38 pm
Nie, to maj? by? raczej nasze w?asne przemy?lenia, ale chyba musz? poda? jakie? przyk?ady, argumenty? Itp.
Tytuł: "Czym jest ?ycie?" (...) Czym jest wieków ci?g ca?y, mnie z dziejów wiadomy? Jedn? chwilk?.
Wiadomość wysłana przez: Macbeth w Listopad 24, 2008, 11:07:06 pm
od razu mówi?, ?e nie zagl?da?em w linki. ja bym zacz?? od motywu vanitas [vanitas vanitatum et omnia vanitas - marno?? nad marno?ciami i wszystko marno??], zwró? uwag? na to jak krótkie jest ?ycie ludzkie w porównaniu z istnieniem Ziemi, ?e nie jeste?my w stanie przeczyta? wszystkich ksi??ek, przes?ucha? wszystkich p?yt, do?wiadczy? wszystkich uczu?, czas ucieka nieub?aganie, dlatego musimy `?apa? chwil?` i bra? z ?ycia pe?nymi gar?ciami, tyle ile si? da.

je?li ja mia? bym napisa? prac? na ten temat, to we wst?pie zastanowi?bym si? czym tak w?a?ciwie jest ?ycie, czy p?dem za s?aw?, pieni?dzem, a mo?e zdobywaniem wiedzy, a mo?e wy?cigiem z czasem o to ?eby jak najwi?cej osi?gn??, dotkn??, spróbowa?, ?e czasu jest tak ma?o, bardzo ma?o. Wspomnia?bym o motywie vanitas, o tym ?e jest to wielk? niesprawiedliwo?ci?, ?e my ?yjemy ?rednio 80 lat a metasekwoje wiele wi?cej (:P), wspomnia?bym o polskich romantykach - którzy po?wi?cali swe ?ycie dla mi?o?ci, czy to do kobiety czy do ojczyzny, o pozytywistach - którzy po?wi?cali si? dla pracy i o dekadentach - dla których koniec ?wiata - czyli ?mier? ka?dego z nas jest tylko kwesti? czasu i nie warto w ogóle rusza? dupska, bo i po co ;). a na koniec wróci?bym do pocz?tku, wspomnia? ponownie o tym, ?e czasu jest tak ma?o a tyle do zrobienie i ?e chyba najlepszym rozwi?zanie b?dzie ?y? w zgodzie z sentencj? carpe diem. ;)
Tytuł: "Czym jest ?ycie?" (...) Czym jest wieków ci?g ca?y, mnie z dziejów wiadomy? Jedn? chwilk?.
Wiadomość wysłana przez: metis w Listopad 25, 2008, 04:10:29 pm
Oooo wow! Bardzo dzi?kuje !! Twoje my?li na pewno mi pomog?! :))