Naukowy.pl

Języki obce => Pozostałe => Zadania => Wątek zaczęty przez: karolciaszpula w Wrzesień 22, 2008, 02:43:58 pm

Tytuł: Sk?adnia zda? ?aci?skch
Wiadomość wysłana przez: karolciaszpula w Wrzesień 22, 2008, 02:43:58 pm
Mam kilka zda? z tekstu do przet?umaczenia i okre?lenia ich form gramatycznych. Niestesty mam z tym masakryczny problem (mimo prób). Prosz? pomó?cie :(
1.tutela et procuratio rei publicae gerenda est ad utilitatem eorum, [glow=red]qui commissi sunt, non ad eorum, quibus comissa est.[/glow]
t?. opieka i zarz?dzanie pa?stwem powinno by? podporz?dkowane po?ytkowi tych, którzy zostali tej opiece powie?eni nie za? tych którym ta opieka zosta?a powie?ona.
gram. ???? :(
2.quii autem parti civium consulunt, partem neglegunt rem perniciosissimam in civitatem inducunt seditionem et discordiam et pestifera bella civilia.
t?. ci za? którzy troszcz? si? o cz??? obywateli, a cz??? zaniedbuj?, do pa?stwa za? wprowadzaj? zniszczenie rozruchy i niezgod? oraz zgubne wojny domowe.
gram.???? :(
i ostatnie
3. quae omnia gravis et fortis civis et in republica dignus principatu fugiet atque oderit.
t?. tego wszystkiego b?dzie si? wystrzega? i nienawidzi? powa?ny i dzielny obywatel, godny przywódca w pa?stwie.
gram.????? :(

dzi?kuj? za ka?d? pomoc