Naukowy.pl

Na początek => REGULAMINY => Wątek zaczęty przez: Mr_Maks w Październik 08, 2005, 09:09:34 pm

Tytuł: ZADANIA - Regulamin [wersja 26.09.2008]
Wiadomość wysłana przez: Mr_Maks w Październik 08, 2005, 09:09:34 pm
0. Postanowienia wstępne
Naczelna zasada: wyjaśniamy i pomagamy dojść do samodzielnego rozwiązania problemu - nie odrabiamy za kogoś![/b] [/color]
Nadrzędnym celem działów Zadania jest pomoc w zrozumieniu problemu.
Nie staramy się odrabiać za kogoś prac domowych - a jedynie wyjaśniamy problematyczne zagadnienia!


1. Każdy nowy temat musi być zamieszczony w odpowiednim dziale - stosownie do poruszanej w nim tematyki.
Przykład :arrow: o pomoc w rozwiązaniu równania kwadratowego prosimy w...
subforum Zadania  w obrębie forum Matematyka.

 :arrow: Tematy, które nie spełniają tego wymogu będą usuwane.
Nagminne łamanie tego punktu Regulaminu przez tego samego użytkownika doprowadzi do nałożenia nań ostrzeżenia/restrykcji w dostępie do forum - a w ostateczności całkowitego zablokowania lub usunięcia konta.

a) Zakładamy własny temat (nie piszemy próśb o pomoc w tematach innych użytkowników)
b) Nie tworzymy odrębnych tematów dla poszczególnych zadań w obrębie jednego przedmiotu.
Jeśli prosisz o pomoc w rozwiązaniu np. 5 zadań - swoja prośbę umieść w jednym temacie.
c) Liczba zadań/przykładów o pomoc w rozwiązaniu których prosisz powinna mieścić się w granicach zdrowego rozsądku.
Jakkolwiek każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, to z pewnością prośba o rozwiązaniu 15 czy 20 zadań będzie uznana za przesadę i usunięta jako niedopuszczalna.

2. Tytuł tematu w dziale Zadania
Powinien stanowić zwięzły i konkretny (!) opis problemu, z którym zwracasz się do społeczności naszego Forum.
Jasny i precyzyjny tytuł tematu pozwoli na jego łatwiejsze odnalezienie przez osobę, która być może chce udzielić Ci pomocy. Czy nie warto poświęcić wiec tych kilku dodatkowych sekund?

a) Tytuł nowego tematu powinien mieć następującą budowę:

[dział lub zagadnienie przedmiotu] i/lub krótka informacja dot. problemu


Przykłady poprawnych tytułów tematów...
przykład poprawnego tytułu tematu dla działu Matematyka:
[Trygonometria] ostrosłupy
[Prawdopodobieństwo] proces Bernoulliego


przykład poprawnego tytułu tematu dla działu  Fizyka:
[Grawitacja] pole grawitacyjne
[Fizyka jądrowa] rozpad

przykład poprawnego tytułu tematu dla działu Biologia:
[Genetyka] dośw. Mengera

 :arrow: nawiasy kwadratowe NIE są obowiązkowe
 :arrow: 'Opis tematu' może zawierać dodatkowe informacje streszczające problem (ułatwi to prace osobom pomagającym)


b) niedozwolone słowa w tytule tematu:
"błagam"   "pilne"    "pomocy"     "help"     "zadanko"    "zadanie"   "prośba o rozwiązanie"  "na dziś"
oraz inne podobne wyrażenia


 :arrow: Ponadto niedozwolone jest używanie emotikonów czy wykrzykników celem zwrócenia uwagi na swój temat (za wyjątkiem oczywiście cytowania nazw własnych itp., które takowe zawierają w oryginale).
 
Komentarz: Skoro zamieszczasz temat w dziale "Zadania", to oczywiste jest, iz oczekujesz pomocy w rozwiązaniu jakiegoś przykładu / zadania / napisaniu referatu / pracy  / recenzji itp.

UWAGA: Tak NIE powinien wyglądać tytuł tematu:
"funkcja kwadratowa - dwa zadania"
"Ciekawe zadanko z termodynamiki"
"Dwa zadania funkcja kwadratowa"

Tematy takie będą przenoszone do Śmietnika lub kasowane.

c) Tytuł tematu musi być zgodny z Regulaminem Głównym Forum - a zwłaszcza z §5.7 oraz §6.

  3. Otrzymałeś pomoc?
Zrewanżuj się! Użyj ikonki "pomógł" przy nicku osoby od której pomoc otrzymałaś(eś).
(http://forum.servis.pl/templates/xandgreen/images/lang_polish/pomogl.gif) - Znajdziesz ją w dolnej części postu obok ikonki PW.

4. Pomagaj innym! Postaraj się, aby Twoja aktywność na forum nie ograniczała się jedynie do zadawania pytań. Staraj się pomagać innym!
 :arrow: Jak odpowiadać w tematach - patrz punkt 7.

5. Zamieszczanie obrazków oraz ilustracji w postach

a) Zabronione jest zamieszczanie treści zadań w formie zdjęć/skanów. Jeśli oczekujesz od nas pomocy - przepisz treść zadań. W formie graficznej (wymagany załącznik do postu) można zamieszczać jedynie niezbędne elementy graficzne zadania.
O stronie technicznej zamieszczania grafiki na forum przeczytasz w tym poradniku (http://forum.servis.pl/viewtopic.php?t=4795).
b) Zapis formuł matematycznych/fizycznych/chemicznych
celem poprawy czytelności i unikania nieporozumień - zalecamy stosować LaTeX - odsyłamy do naszego poradnika.

6. Zabronione jest zamieszczanie zadań z trwających olimpiad oraz innych konkursów przedmiotowych.[/size]

7. Instrukcje dla odpowiadających
a) Nie odpowiadamy w tematach niezgodnych z regulaminem działu Zadania oraz Regulaminem Forum. Możesz otrzymać za to ostrzeżenie.
b) Jeśli nie masz pojęcia jak pomóc - nie jesteś pewien swoich obliczeń czy wiadomości z danego przedmiotu - nie zabieraj głosu w danym temacie.
Przykładowo - jeśli nie masz pojęcia o języku niemieckim, to nie używaj translatora żeby spróbować "pomóc". Nasza załoga jest w stanie odróżnić tłumaczenie własne od komputerowego - zapewniamy.
c) Pamiętaj o punkcie 0 niniejszego Regulaminu.