Naukowy.pl

Na początek => REGULAMINY => Wątek zaczęty przez: Mr_Maks w Sierpień 31, 2004, 01:19:45 pm

Tytuł: GŁÓWNY REGULAMIN Forum
Wiadomość wysłana przez: Mr_Maks w Sierpień 31, 2004, 01:19:45 pm
REGULAMIN
FORUM Polskiego Serwisu Naukowego


08.01.2011r.usunięcie przestarzałego §10 dotyczącego shoutboxa

§1 - Preambuła


Forum Naukowy.pl jest częścią Polskiego Serwisu Naukowego. Forum ma charakter niekomercyjny - korzystanie z niego jest darmowe. Spotykamy się w celu wymiany doświadczeń z różnych dziedzin wiedzy w miłej i przyjaznej atmosferze.


§2 - Warunki rejestracji oraz polityka prywatności:


§2.1. Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

§2.2. Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.

§2.3. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.

§2.4. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

§2.5. Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres e-mail jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare) oraz w celu informowania o zmianach w funkcjonowaniu Polskiego Serwisu Naukowego.

§3 - Regulamin oraz jego zmiany


§3.1. W przypadku zmiany Regulaminu użytkownicy są informowani o tym fakcie poprzez ogłoszenie na stronie głównej forum (oraz ewentualnie podstronach).

§3.2. Akceptacja nowego regulaminu może nastąpić w trybie §3.2.1 i/lub §3.2.2 tego Regulaminu.

§3.2.1. Nieprzesłanie informacji o niezaakceptowaniu nowego regulaminu na adres [email protected] w czasie 72 godzin od pierwszego zalogowania użytkownika po zmianie Regulaminu.

§3.2.2.Normalne korzystanie z forum np. napisanie postu równoznaczne jest z jego jednoczesną akceptacją (bez limitu czasu jak w §3.2.1).

§3.3. Brak akceptacji nowego regulaminu wyrażony poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail o którym mowa w §3.2.2 równoznaczny jest z usunięciem konta. Oświadczenie takie powinno zawierać login użytkownika oraz być wysłane z adresu e-mail podanego w profilu.

§4 - Konto użytkownika forum


§4.1. Rejestracja konta użytkownika równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu Forum (w tym Polityką prywatności i Warunkami korzystania).

§4.2. Konta Użytkowników nieaktywnych (0 postów) lub nieaktywowanych przez okres 3 tygodni (lub dłuższy) będą usuwane.

§4.3. Łamanie regulaminu doprowadzić może nawet do blokady konta (w przypadku najpoważniejszych uchybień).

§4.3.1. Szczególnie surowo karamy przewinienia typu:
- nachalny spam,
- oferowanie płatnej pomocy (w tym posty niosące choćby znamiona takiej pomocy) w napisaniu prezentacji maturalnej (w tym sprzedaż gotowych prezentacji)
karane będzie bezwzględnie usunięciem konta

§4.4. Naukowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa braku dostępności do konta użytkownika czy też utratę danych na nim przechowywanych.

§4.5. Użytkownik może wnioskować o usunięcie konta wyłącznie w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres [email protected] Wiadomość musi zawierać w tytule login, w treści prośbę o usunięcie konta oraz musi pochodzić z konta e-mail przypisanego do Twojego profilu na forum. Wiadomości, które nie będą spełniały tych norm będą ignorowane.

§5 - Na forum niedopuszczalne jest :


§5.1. Publikowanie treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem oraz podstawowymi zasadami etyczno-moralnymi(np. propagujących pornografię, alkoholizm, narkomanię, przemoc lub inne patologie życia społecznego oraz umieszczanie treści powszechnie uznanych za wulgarne),
     
§5.2. Zamieszczanie odnośników do zewnętrznych stron - o ile aktualny tok dyskusji na to nie zezwala. Szczególnie niedopuszczalne jest tworzenie nowego tematu celem zareklamowania strony. Naruszenie tego podpunktu może skutkować w najlepszym razie ostrzeżeniem lub tez usunięciem konta.

§5.3. Obrażanie innych uczestników oraz prowokowanie sytuacji konfliktowych.

§5.4. Zaśmiecanie forum niestosownymi materiałami.

§5.5. Spamowanie, propagacja tzw. "łańcuszków", rozpowszechnianie każdej treści noszącej znamiona komercyjności, mającej zachęcić do zakupu usługi bądź produktu określonej i jednocześnie nie mającego wyraźnego, bezpośredniego związku z dyskusją prowadzoną w danym temacie.

§5.6. Zamieszczanie plików graficznych lub odnośników o zbyt dużych wymiarach, powodujących nieprawidłowy wygląd forum.

§5.7. Stosowanie naprzemiennie dużych i małych liter, pisanie wersalikami, używanie zbyt dużej liczby wykrzykników, znaków zapytania, kropek itp. - w celu wyróżnienia tekstu i zwrócenia na niego większej uwagi (np. FoRuM PoLsKiEgO SeRwiSu NaUkOwEgO, FORUM NAUKOWY.PL!!!!). Stosowanie takiego sposobu pisania obniża kulturę języka. Każdorazowe niezastosowanie się do tego punktu będzie karane ostrzeżeniem. W przypadku nagminnego powtarzania takiego stylu pisania, użytkownik zostanie usunięty z forum.

§6 - Redagowanie tematów / postów


§6.1. Całą odpowiedzialność za publikowane treści ponosi tylko i wyłącznie ich autor, a tematy niezgodne z powyższymi ustaleniami będą usuwane z forum.  

§6.2. Przed wysłaniem tekstu przeczytaj uważnie, sprawdź, czy jest zgodny z ustaleniami regulaminowymi, czy nie zawiera błędów, czy wnosi coś do dyskusji i jest na temat.  

§6.3. Niedozwolone jest zamieszczanie tematów w nieodpowiednich działach. Dotyczy to przede wszystkim tematów związanych z:
- rozwiązywaniem zadań (w tym domowych)
- prośby o pomoc w napisaniu referatu, wypracowania
Tematy takie należy umieszczać wyłącznie w działach "Zadania" - po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem zbiorczym tych działów forum.

§6.4. Tytuł tematu w obrębie każdego działu powinien być zwięzły, nie może zawierać błędów oraz powinien jasno określać treść tematu oraz w żadnym wypadku nie może naruszać §5.7.
§6.4.1. Unikamy używania zbędnych słów typu: pilne, help, pomocy - czy innych, które w żaden sposób nie nawiązują do faktycznej treści tematu.

§6.5. Zabronione jest tworzenie 2 lub więcej identycznych tematów. Staramy się ponadto wykorzystywać już istniejące tematy (z wyjątkiem sytuacji, gdy ostatni post w takim temacie został napisany dawno temu) - o ile regulamin danego działu nie stwierdza inaczej.

§7 - Nagrody i wyróżnienia.


§7.1. Istnieje możliwość rewanżu za okazaną w danym temacie pomoc poprzez skorzystanie z opcji "pomógł". Opcja dostępna jest dla twórców tematów, stosowną ikonkę można znaleźć przy nicku (pseudonimie) osoby (w obrębie tematu).

§7.2. Liczba zdobytych punktów przez konkretnego użytkownika (§7.1) ma charakter jedynie uznaniowy, nie modyfikując w żaden sposób statusu użytkownika na forum.


§7.3.Każdy użytkownik, który na swoim koncie ma przynajmniej 1 post, może używać tzw. Avatara czyli obrazka wyświetlanego pod nickiem użytkownika

§7.4.Każdy użytkownik, który napisał min. 5 zgodnych z regulaminami tego Forum postów (z wyjątkiem działów, w których zliczanie nie jest aktywne) zostaje automatycznie dołączony do Grupy Korepetycje. Daje mu to prawo do zamieszczania darmowych ogłoszeń w subforach Korepetycje.

§7.5.Osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Forum oraz Naukowy.pl zyskują status członka grupy Zasłużeni - status Zasłużonego.§8 - Ostrzeżenia:

§8.1. Ostrzeżenia stanowią rodzaj kary dla użytkownika. Nakładane są w przypadkach uznanych przez nas za poważniejsze odstępstwo od Regulaminu Forum lub Regulaminu danego działu.
§8.2. >3 ostrzeżenia powodują zablokowanie możliwości pisania na forum.
§8.3. otrzymanie >5 ostrzeżeń uniemożliwia przeglądanie forum
§8.4. wygasają po upływie 30 dni. [/color]

§9 - Nadzór nad Forum


§9.1. Opiekę nad forum sprawują wyznaczeni do tego celu przez Administratora: Junior Admini, Moderatorzy oraz Junior Moderatorzy (Junior Mods).
Dodatkowo w subforach: Artykuły, Doniesienia i Kompendium uprawnienia moderatora posiadają Redaktorzy.

§9.2. Funkcja moderatora jest przyznawana przez Admina Forum.

§9.3. Nadanie uprawnień Moderatora stanowi wyróżnienie użytkownika za jego wkład w rozwój forum.


Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach


oraz życzymy przyjemnego spędzania na forum wolnego czasu!


Zespół Naukowy.pl