Naukowy.pl

Społeczne => Psychologia / Socjologia => Wątek zaczęty przez: Redakcja w Październik 17, 2011, 04:37:02 pm

Tytuł: Epigenetyczne tło zaburzeń neuropsychicznych
Wiadomość wysłana przez: Redakcja w Październik 17, 2011, 04:37:02 pm
Choroby neuropsychiczne, w tym schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa, znajdują się pod wpływem procesów epigenetycznych - jak pokazują nowe badania przeprowadzone w Wlk. Brytanii. W toku badań zaprezentowanych w czasopiśmie Human Molecular Genetics przeanalizowano różnice epigenetyczne w całym genomie bliźniaków cierpiących na psychozę. Wyniki mogą przełożyć się na nowe podejścia terapeutyczne. Badania zostały dofinansowane z projektu EUTWINSS (Europejska sieć badawcza bliźniaków w zakresie schizofrenii), który otrzymał grant sieci badawczo-szkoleniowej Marie Curie o wartości 2,4 mln EUR z budżetu Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

W toku wcześniejszych badań powiązano zmiany epigenetyczne w mózgu z rozmaitymi procesami biologicznymi i kognitywnymi, w tym neurogenezą, uzależnieniem od środków odurzających i neurozwyrodnieniem. Naukowcy ustalili również, jak zmiany epigenetyczne w mózgu mogą odgrywać rolę w szeregu zaburzeń psychicznych, takich jak psychoza.

W ramach pierwszej kompleksowej analizy powiązanych z chorobą różnic w metylacji kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) u bliźniaków, z których jedno cierpi na schizofrenię lub chorobę afektywną dwubiegunową, naukowcy z Instytutu Psychiatrii King's College London w Wlk. Brytanii nie wykryli zmian w ogólnej metylacji DNA między chorymi a wolnymi od choroby bliźniakami. Aczkolwiek odkryli powiązanie między różnicami w konkretnych loci genomu bliźniaków.

"Nasz wolny od hipotez projekt doświadczalny umożliwił nam zidentyfikowanie powiązanych z chorobą różnic w metylacji DNA w loci, których nie łączono wcześniej z chorobami psychicznymi, aczkolwiek znaleźliśmy również dowód na różnice w metylacji DNA w genach kojarzonych wcześniej z psychozą" - czytamy w artykule. "Analiza ścieżki naszych głównych loci wykazała znaczącą intensyfikację zakłócenia epigenetycznego w sieciach biologicznych i ścieżkach istotnych z punktu widzenia chorób psychicznych i neurorozwoju. W sumie nasze dane dostarczają dalszych dowodów na poparcie roli różnic w metylacji DNA w etiologii zarówno schizofrenii, jak i choroby afektywnej dwubiegunowej."

Odkrycia sugerują, że chociaż 70% przypadków schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej to przypadki dziedziczne, zgodność par bliźniaków pod względem choroby jest daleka od 100%. To pokazuje, że w zapoczątkowywanie chorób są zaangażowane czynniki inne niż genetyczne.

"Przebadaliśmy grupę 22 par identycznych bliźniaków, czyli w sumie 44 osoby, były to jedne z największych jak do tej pory badań bliźniaków przeprowadzonych pod kątem jakiejkolwiek złożonej choroby" - zauważa dr Jonathan Mill, autor naczelny raportu z badań. "W każdej parze jeden bliźniak cierpiał na schizofrenię lub chorobę afektywną dwubiegunową. Zważywszy na fakt, że wedle naszej wiedzy bliźniaki są genetycznie identyczne, możemy wykluczyć jakąkolwiek genetyczną przyczynę choroby w przypadku dotkniętego nią bliźniaka - celem naszych badań była analiza zmian epigenetycznych powiązanych z tymi chorobami."

Zdaniem naukowców istnieje powiązanie między mechanizmami epigenetycznymi a dziedzicznymi, ale odwracalnymi, zmianami w ekspresji genów. Należy jednak zauważyć, że nie zachodzą żadne zmiany w zasadniczej sekwencji DNA. Wywoływane są one poprzez zmiany w metylacji DNA i strukturze chromatyny.

"Nasze odkrycia sugerują, że nie tylko zmiany genetyczne mają istotne znaczenie" - mówi dr Mill. "Zaobserwowane różnice epigenetyczne mogą powiedzieć nam więcej na temat przyczyn bądź też samej schizofrenii albo choroby afektywnej dwubiegunowej, gdyż niektóre zmiany były specyficzne dla jednej albo drugiej choroby. Co ważne, procesy epigenetyczne są potencjalnie odwracalne, a to oznacza, że nasze badania mogą otwierać nowe ścieżki opracowywania nowatorskich leków terapeutycznych."
      
Za: CORDIS (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33922 )