Naukowy.pl

Humanistyczne => Język polski => Prezentacje maturalne => Wątek zaczęty przez: BlackWater w Październik 28, 2008, 08:34:27 pm

Tytuł: "Cz?owiek wobec holokaustu. Rozwi? temat na wybranych przyk?adach."
Wiadomość wysłana przez: BlackWater w Październik 28, 2008, 08:34:27 pm
"Cz?owiek wobec holokaustu. Rozwi? temat na wybranych przyk?adach." - tak brzmi wybrany przeze mnie temat na cze?? wewn?trzn? egzaminu maturalnego z j?zyka polskiego. Mam problem z wyborem literatury, któr? móg?bym si? pos?u?y tworz?c prezentacj?. Zwracam si? z ogromn? pro?b? o doradzenie mi w tej kwestii. Moja wst?pna koncepcja to oparcie si? na wyrazistych postaciach literackich, które prezentowa?y by poszczególne postawy ludzi wobec holokaustu. Chcia?by by by? pomi?dzy nimi wyra?ny kontrast.
W prezentacji mog? pos?u?y si? równie? innymi dziedzinami sztuki. By?bym wi?c wdzi?czny tak?e za propozycj? filmowe, malarskie i wszelkie inne, które uznajecie za pozwalaj?ce wypowiedzie? si? w temacie. Tutaj mam jednak dylemat, poniewa? nie wiem czy lepiej pos?u?y? si? sam? literatur?, czy tak?e tymi pozosta?ymi przyk?adami sztuki. By?bym wdzi?czny za sugestie ze strony osób, które mog? mi pomóc podj?? decyzj?.
W najbli?szym czasie musz? przedstawi? polonistce zarys prezentacji wraz z tytu?ami, które wykorzystam przy jej wykonaniu. Sam nie potrafi? podj?? decyzji i dr?czy mnie mnóstwo niewiadomych. Mam wi?c gor?c? pro?b? o wskazanie mi tytu?ów, które b?d? móg? wykorzysta? w mojej pracy maturalnej. Przede wszystkim cenne b?d? dla mnie zestawienia, na których b?d? móg? sporz?dzi? ca?? bibliografi?, poniewa? lu?no podane tytu?y mog? ?le dobra? przez co efekt móg?by by? nie najlepszy.
Na pewno s? osoby, które maj? szerok? wiedz? i b?d? w stanie udzieli? mi cennej pomocy. Moja znajomo?? tematu jest niestety skromna i sam sobie nie poradz?. Jest to jednak zagadnienie, które mnie interesuj?. Chcia?bym je lepiej pozna?, a za razem sporz?dzi? prac?, która b?dzie warto?ciowa.
Wszelka pomoc jest dla mnie nieoceniona. Wielkie dzi?ki z góry. Pozdrawiam!
Tytuł: "Cz?owiek wobec holokaustu. Rozwi? temat na wybranych przyk?adach."
Wiadomość wysłana przez: kasia_2404 w Październik 28, 2008, 10:09:11 pm
* Czes?aw Mi?osz "Campo di Fiori"
* Hanna Krall - reporta? "Zd??y? przed Panem Bogiem"
* Tadeusz Borowski-"Rozmowy z katem"
* Zofia Na?kowska-"Medaliony"
* Lista Schindlera (film)

[ Dodano: 28 Pa?dziernik 2008, 22:11 ]
"Dymy Nad Birkenau"
 "Pianista"
Tytuł: "Cz?owiek wobec holokaustu. Rozwi? temat na wybranych przyk?adach."
Wiadomość wysłana przez: agapok17 w Październik 29, 2008, 06:27:09 am
Pianista  Szpilmana - film i ksiazka

Lepiej wykorzysta? rózne dziedziny, wtedy praca jest ciekawsza i nie usypia komisji :)
Tytuł: "Cz?owiek wobec holokaustu. Rozwi? temat na wybranych przyk?adach."
Wiadomość wysłana przez: BlackWater w Październik 29, 2008, 02:17:11 pm
Dzi?ki za propozycje. Chcia?bym ukaza? charakterystyczne postawy ludzi wobec holokaustu tj. osób toleruj?cych, popieraj?cych holokaust, a tak?e przeciwnych i walcz?cych z nim. By? mo?e jest jaki? przyk?ad postaci, której to zjawisko by?o zupe?nie oboj?tne i niedba?a o to co spotyka ?ydów. My?l?, ?e gdyby uda?o mi si? dobra? wyraziste postacie o takim kontra?cie praca by?aby ciekawa. Czy mo?ecie mi wskaza? takich konkretnych bohaterów literackich, filmowych? By?bym wdzi?czny za za kilka zda?, które wskaza?yby mi co znajd? w poszczególnych tytu?ach.
Pozdrawiam! :smile:
Tytuł: "Cz?owiek wobec holokaustu. Rozwi? temat na wybranych przyk?adach."
Wiadomość wysłana przez: waruna w Październik 29, 2008, 09:05:47 pm
Z propozycji kasi_2404 w ?wietle twojej ostatniej wypowiedzi poleci?abym Medaliony Na?kowskiej, a raczej jedn? nowelk? si? tam znajduj?c? "Profesor Spanner" - bardzo doby przyk?ad znieczulenia hitlerowców ,ale tak?e zoboj?tnienia z czasem innych ludzi (jednym z bohaterów jest m?ody ch?opak, pomocnik doktora).
Tytuł: "Człowiek wobec holokaustu. Rozwiń temat na wybranych przykładach."
Wiadomość wysłana przez: ann89 w Luty 23, 2009, 09:43:23 pm
Witam. Podpiszę się pod owym tematem by nie robić bajzlu, tym bardziej że właśnie taki wybrałam... Tu mój mały problem, który pojawił się w chwili chęci rozpoczęcia pracy nad prezentacją.

Temat znam... książki przeczytane, ale jak w sumie rozumieć owy temat, by mieć na myśli to co powinnam? Co na myśli mięc będzie komisja? Obawiam się w tej chwili kpiny ze strony forumowiczów, ale co zrobić gdy ja myślę, że wiem co pisać, a jednak boje się, że myślę źle.

Spytam otwarcie-Jak rozumiecie pojecie CZŁOWIEK WOBEC HOLOCAUSTU?????
Pisać/mówić ogólnie o holocauście? O człowieku jako o obozowiczu? a może dodatć do obozowicza jeszcze niemca? Wspomnieć o tych, których holocaust nie dotyczył w pewnym sensie? Boje się, że mówić będę o czymś co zastąpić byłoby można istotniejszymi informacjami.... Pomocy...
Tytuł: "Człowiek wobec holokaustu. Rozwiń temat na wybranych przykładach."
Wiadomość wysłana przez: Mamak w Luty 25, 2009, 07:51:27 pm
W temacie masz wyraznie napisane czlowiek wobec holocaustu. masz wiec przedstawic wizje ludzi, a nie ograniczac sie tylko do jencow. Opisac trzebaby tez innych ludzi,  moze oprawcow, moze rodziny, czy ludzi bedacych calkowicie obok samego holocaustu. Wszystko zalezy od Twojej inwencji no i lektur, jakie wybralas. Nie boj sie, ze bedziesz miec cos  nie na temat, jest to temat dosc obszerny, nie da sie powiedziec w te 15 minut (o dziwo, jak sie juz mowi to wydaje sie to bardzo malo ;) )wszystkiego dokladnie, by calkowicie wyczerpac temat. Nie musisz opisywac wszystkich postaw, skup sie na tych, ktore Twoim zdaniem sa najwazniejsze, najcieawsze,  czy inne  naj.
Tytuł: "Człowiek wobec holokaustu. Rozwiń temat na wybranych przykładach."
Wiadomość wysłana przez: ann89 w Luty 25, 2009, 11:26:32 pm
Dziękuję...  :oops: