Naukowy.pl

Na początek => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Metalfoil w Listopad 11, 2007, 12:42:31 pm

Tytuł: Zwi?zki pomi?dzy homo sapiens sapiens
Wiadomość wysłana przez: Metalfoil w Listopad 11, 2007, 12:42:31 pm
Pomy?la?am o stworzenie tego tematu,gdy? w "odchy?ach" to sie zrobi? off-top. :mrgreen: Ja powiem tak nie rozumiem m??czyzn (mo?e jestem m?oda,niedo?wiadczona etc.), ale jak kogo?  nie lubi? a widz? ,ze ta osoba co? do mnie czuje to mówi? na wst?pie,?e nic do niej nie czuj?,a nie sie ni? bawi?.  Z wielu ?róde? s?ysz? wiele historii i cz??? z nich to jest ewidentna zabawa z uczuciami drugiej osoby (dzia?a to w obie strony,ale to niestety w wi?kszo?ci m??czy?ni bawi? sie kobietami). kto? jest mi to w stanie wyja?ni? lub pomoc w zrozumieniu?? :twisted:
Tytuł: Zwi?zki pomi?dzy homo sapiens sapiens
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Listopad 13, 2007, 02:57:48 pm
Cytat: Metalfoil
dzia?a to w obie strony,ale to niestety w wi?kszo?ci m??czy?ni bawi? sie kobietami


Absolutnie si? nie zgadzam. Z w?asnych do?wiadcze? mog? powiedzie?, ?e jest dok?adnie odwrotnie. Ale po co? Prawda jest taka, ?e zale?y, na kogo trafisz :P Jak dot?d z grona moich znajomych rzadko który facet bawi? si? uczuciami kobiety (a jak ju? który? si? bawi?, to spo?ecze?stwo krzywo na niego patrza?o), za to odwrotnie bywa?o mniej szlachetnie.

Je?li Ty stawiasz spraw? jasno - nie pozostaje nic innego jak pogratulowa? ;) Ale niektóre to tak potrafi? zatru? ?ycie... :D Jak ju? odnosimy si? do odchy?ów - to przypominam o Werterze :D

Niektórzy po prostu kr?c?, bo nie potrafi? powiedzie? wprost "NIE" - z powodu ?agodnej poetyckiej duszy, czy innej mi?kko?ci serca. A inni to skrajni parszywcy :D Bo ze z?o?liwo?ci.
Tytuł: Zwi?zki pomi?dzy homo sapiens sapiens
Wiadomość wysłana przez: Rochelle w Listopad 13, 2007, 03:39:28 pm
Cytat: Metalfoil
dzia?a to w obie strony,ale to niestety w wi?kszo?ci m??czy?ni bawi? sie kobietami).

ja obserwuj? co? odwrotnego...


Posiadam tak? w?a?ciwo??: niech mnie adoruj? stadami, ale na bezpieczn? odleg?o??. Jak kto? si? zbyt zbli?a, cz?sto si? sp?aszam i uciekam bez s?owa. A czasem nawet gram na uczuciach, ca?kiem nie?wiadomie, dopiero po czasie to sobie u?wiadamiam.

Dodam tylko na swoje usprawiedliwienie, ?e pracuj? nad sob? :lol:

Ro?.
Tytuł: Zwi?zki pomi?dzy homo sapiens sapiens
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Listopad 13, 2007, 03:57:57 pm
Cytat: Rochelle
Dodam tylko na swoje usprawiedliwienie, ?e pracuj? nad sob? :lol:


Pe?en podziwu jestem :D

_____________
Wi?kszo?? tych kobiet bawi?cych si? uczuciami to super ró?owe laski, które same nigdy z takich powodów nie cierpia?y, bo zawsze ugania si? za nimi stado kolejnych potencjalnych "szcz??liwców" :) A gdyby tak ka?demu da? odczu? jak to jest, to by?oby takich przypadków du?o mniej... Chocia? osobi?cie jestem za tym, ?eby nikt nikomu tego nie robi?, ale to utopia.