Naukowy.pl

Na początek => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: majka0503 w Grudzień 18, 2007, 04:48:53 pm

Tytuł: Piel?gniarki zastapi? (cz??ciowo) lekarzy?
Wiadomość wysłana przez: majka0503 w Grudzień 18, 2007, 04:48:53 pm
Cytuj
Piel?gniarki i sekretarki z Mi?dzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie b?d? nagrywa? lekarskie obchody na dyktafon. Potem przepisz? diagnozy do kart pacjentów. W ten sposób, dyrekcja chce odci??y? przem?czonych medyków i... zaoszcz?dzi? na ich wynagrodzeniach - informuje "Dziennik".

Dyrekcja szpitala w Mi?dzylesiu chce, by cz??? obowi?zków tamtejszych lekarzy przej?? od nich ?redni personel medyczny, czyli piel?gniarki i sekretarki medyczne. "Za podwy?szone p?ace, których si? domagaj?, dyrekcja chce im powierzy? wi?ksze kompetencje", mówi Joanna Hage, g?ówna kadrowa szpitala.

Plan jest taki: wybrane piel?gniarki zajmowa?yby si? m.in ordynowaniem leków, mierzeniem ci?nienia i os?uchiwaniem. Wype?nia?yby te? za lekarzy dokumentacj? medyczn?: przyj?cia do szpitala, karty chorobowe czy wypisy. "Chcemy im kupi? dyktafony. B?d? na nie nagrywa?y lekarzy podczas obchodów. Pó?niej przepisz? to na karty pacjentów" - obja?nia Hage. Nad wszystkim, co zrobi?, czuwa? b?d? lekarze.

Ale cz??? medyków nie zamierza nadstawia? karku za ewentualne pomy?ki w dokumentach. "95 proc. naszych piel?gniarek nie potrafi uruchomi? komputera, nie mówi?c ju? o pisaniu na nim. Nie wyobra?am sobie, aby dokonywa?y jakichkolwiek wpisów w kartach pacjentów", mówi lekarka z 14-letnim sta?em pracy.

Siostry pomys?em te? nie s? zachwycone. Niektóre zmieniaj? zdanie dopiero, gdy dowiaduj? si?, ?e maj? dosta? za to dodatkowe pieni?dze. Przeciwniczki rozwi?zania mówi?, ?e w szpitalu jest teraz wi?cej lekarzy ni? piel?gniarek. Brakuje oko?o 20 sióstr. "Nie wyrabiamy si? ze swoj? prac?. To lekarze powinni nas odci??y?, a nie my ich", opiniuj?. ("Dziennik")

esculap.pl

 :shock:  I co Wy na to?
Piel?gniarki ju? odwalaj? najgorsz? robot? i cz??? obowi?zków lekarzy, a teraz widz? ...yy..tzn. czytam...;) ?e ju? mog?yby oficjalnie babra? si? w tym :lol:  
Ciekawi mnie te? ile by dosta?y podwy?ki. Zapewne nie by?aby to ekstra kasa :wink:
I jeszcze tylko 1 ma?y szok prze?y?am. Czytaj?c jakie zdanie na ten temat ma "czesc medykow" ;) Bo z tego co zauwa?y?am piel?gniarki nie sa umys?owo cofni?te i potrafi? pisa? na komputerze...ba! zapewne potrafi? go te? uruchomi? :lol:  Z tego co zauwa?y?am studentki/ci maja du?y zap*****  na studiach i naprawd? piel?gniatrstwa nie ko?cz? analfabeci.
Tytuł: Piel?gniarki zastapi? (cz??ciowo) lekarzy?
Wiadomość wysłana przez: nicola88 w Grudzień 20, 2007, 09:15:21 pm
Nie d?ugo pielegniarki b?d? musia?y pacj?tów na r?kach przynosi? do gabinetu lekarza, który b?dzie mia? w?a?nie serie masa?y aby si? nie przem?czy? , aby ten ?askawie spojrza? na pacj?ta i ewentualnie co? powiedzia na temat jego choroby.


A tak powa?nie, to wiadomo,?e nale?y szanowa? zarówno prace pielegniarek jak i lekarzy. Ale jest grub? przesad?,?e pielegniarki nie wiedz? w ogóle jak obs?ugiwa? komputery, przecie? to niedorzeczne!!!! S? t? wysoko wykwalifikowane osoby, które nie mog? si? dosta? na tak odpowiedzialne stanowisko z ulicy. Ta lekarka z 14-letnim sta?em, chyba nie wiem o czym mówi. Bez przesady jest XXI wiek, prawie ju? ka?dy ma komputer w domu a wi?kszo?? dost?p do internetu.

A po drugie wydaje mi si?,?e nic si? lekarzowi nie stanie jak powpisuje do kart pacj?tów, wszystkie dane odno?nie choroby, przecie? to oni najlepiej wiedza co danemu pacj?towi dolega!!! A jakie? przepisywanie z dyktafonu to pora?ka.