Naukowy.pl

Matura => Matura: Pozostałe informacje => Wątek zaczęty przez: Mr_Maks w Sierpień 29, 2008, 12:30:08 am

Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Mr_Maks w Sierpień 29, 2008, 12:30:08 am
Matematyka b?dzie jednym z obowi?zkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym pocz?wszy od 2010 roku.

27 sierpnia CKE zaprezentowa?? stosowny informator, który zawiera m. in. przyk?adowe arkusze egzaminacyjne dla poziomu podstawowego wraz z odpowiedziami do zada?, ich ocenianiem oraz zbiór przyk?adowych zada? maturalnych.

Konstrukcja arkusza dla poziomu rozszerzonego nie zmienia si? w stosunku do lat ubieg?ych.

Informator mo?na pobra? klikaj?c w ten odno?nik  :arrow: Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku (http://matura.servis.pl/download/2010/matemat_infor_2010.pdf)
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: ewela w Wrzesień 11, 2008, 06:50:34 pm
moim zdaniem to jest dobry pomys? ale tylko patrzac pod wzgledem tych którzy maja talent do matematyki a nie wszyscy sa urodzonymi matematykami. matura z matematyki otwiera drzwi tylko tym ktorzy umieja matematyke a zamyka tym ktorzy jej nie potrafia. wiec gdzie jest tu sprawiedliwosc?
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 11, 2008, 06:51:43 pm
ewela, to samo mo?na powiedzie? o j?zyku polskim i j?zyku angielskim - nie ka?dy ma talent, a zdawa? musi ka?dy, cho?by i na poziomie podstawowym.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Kris w Wrzesień 11, 2008, 07:11:49 pm
Tak samo jak ka?dy powinien umie? pisa? og?oszenia, listy/maile, podania, listy motywacyjne itp. tak ka?dy powinien umie? liczy?: czy to podatek, ile wyjmie z lokaty, obliczy? czas ?adowania baterii. Takie jest moje zdanie. Skoro matura z polskiego jest obowi?zkowa to czemu nie z matematyki? Niektóre elementy tych przedmiotów s? szczególnie przydatne w ?yciu.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: przem_as w Wrzesień 11, 2008, 07:48:21 pm
Martwi jednak to, ?e roczniki obj?te reform? nie maj? mo?liwo?ci przej?cia ca?ego cyklu nauki pocz?wszy od szko?y podstawowej a ko?cz?c na klasie maturalnej.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: anonimowy w Wrzesień 11, 2008, 08:27:13 pm
Wed?ug mnie matematyka a jezyki obce czy polski to zupe?nie odr?bne rzeczy matematyka polega na intensywnym mysleniu na rozumowaniu a j?zyki tylko na wiedzy !ja mam to nieszcz?scie ze w 2010 roku czeka mnie w?asnie taka matura
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 11, 2008, 11:07:28 pm
Bardziej do my?lenia zmusza mnie j?zyk polski ni? matematyka ;) Wi?c zale?y jak dla kogo.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: kk w Wrzesień 13, 2008, 11:38:44 am
to jest glupota!!! sorry nia kazdy umie matme kazdy jest obry z czegos inneho!! i to jest zmusanie!!!bo jak ktos sie interesuje np bilogia i chce isc na stuia w tym kierunku???polowa nie za matmy i wycofaja ja....
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 13, 2008, 11:47:40 am
Cytuj
sorry nia kazdy umie matme kazdy jest obry z czegos inneho!!


Zauwa?, ?e s? tacy, którzy "umiej? matm?", a nie radz? sobie z j?zykiem polskim czy obcym - to te? jest zmuszanie?

Prawda jest taka, ?e nie musisz pisa? matury. Ale jakie? podstawy musisz zna?, czy to z matmy, czy z polskiego. Podobnie jak chodz?c w LO do klasy typu "mat-fiz-inf" jeste? te? zobowi?zany do uczenia si? z innych przedmiotów. Nie ma ?atwo ;)
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Andzia_el_Rosado w Wrzesień 14, 2008, 05:39:46 pm
Uwazam ze to beznadziejny pomysl ja np. nie umiem matematyki i co bede musiala ja zdawac a jak nie zdam to kicha :(
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: majka0503 w Wrzesień 14, 2008, 05:45:04 pm
G?upot? s? arkusze egzaminacyjne i bardzo liche klucze odpowiedzi. Matematyka niekoniecznie. Skoro polski jest obowi?zkowy, to matematyka te? mo?e by?.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Rzuber w Wrzesień 14, 2008, 09:51:49 pm
Pomys? jest rewelacyjny i powinien by? zrealizowany ju? dawno. Umiej?tno?ci matematyczne przydaj? si? nie tylko do rozwi?zywania zada? z matematyki. Zawsze by?em za tym i tak pozostaj?.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Dziulek w Wrzesień 15, 2008, 11:47:33 am
Mo?e i to wygl?da fajnie, dla kogo?, kto dok?adnie nie zna poziomu na jakim znajduje sie matematyka w liceum... to jest koszmar, zadania s? naprawde trudne. I to nie jest zwykle dodawanie, % czy liczenie podatkow... taka wiedza, ktora zdobywa sie w Lo z matmy nie przydaje sie w zyciu. To moje zdanie. Jesli ktos chce - niech sie uczy, chodzi na fakultety, niech robi "kie?base" i ja nic do niego nie mam. Ale matura z matematyki dla humanisty - to koszmar, nie do przejscia. O ile polskiego, jezyka moze sie wyuczyc nawet umysal slisly, humanista nie jest w ficzynie w stanie opanowac matmy.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 15, 2008, 11:56:11 am
Dziulek - jak si? jest humanist?, to si? idzie do klasy z podstawow? matematyk? - tam zadania s? naprawd? proste, je?eli kto? si? uczy - najcz??ciej chodzi o podstawienie czego? do wzoru albo jakie? proste przekszta?cenie, to ka?dy powinien zrozumie?.

Cytat: Dziulek
O ile polskiego, jezyka moze sie wyuczyc nawet umysal slisly, humanista nie jest w ficzynie w stanie opanowac matmy.


Nie zgadzam si?. Moim zdaniem ka?dy mo?e opanowa? i matm?, i polski. Trzeba ch?ci i treningu. Widzia?em humanistów, którzy w ko?cu zaczynali rozumie? o co chodzi w matmie dzi?ki ci??kiej pracy, i tak samo widzia?em umys?y ?cis?e, które na jakim? poziomie opanowuj? polski - równie? dzi?ki ci??kiej pracy.

Prawda jest taka, ?e ludzie nie znaj? w?asnych mo?liwo?ci - na ogó? je zani?aj? i nie wykorzystuj?.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: przem_as w Wrzesień 15, 2008, 07:03:04 pm
Termin humanista jest do?? wygodny dla ludzi, którym matematyka sprawia problemy.
Nic si? nie dzieje bez pracy, zapewne o wiele trudniejszej i nieprzyjemnej ale potrzebnej ?eby cz?owiek rozwija? si? wielokierunkowo.
Równie? nie zgadzam si?, ?e s? to jakie? fizyczne niemo?liwo?ci, gdyby takowe by?y naukowo udowodnione to pewnie ludzie zajmuj?cy si? maturami wiedzieli by o tym ;)
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Ch?opak z mat-fizu w Wrzesień 18, 2008, 03:06:29 pm
ALe czemu przedmioty na maturze sa wybierane nie przez maturzystow, przeciez takim sposobem nie nak?onia humanistow na kierunki studiow bardziej scis?e.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 18, 2008, 05:37:49 pm
Pewnie s? jakie? podstawy, które wykszta?cony Polak musi zna?, ?eby móg? si? uwa?a? za wykszta?conego i jako taki funkcjonowa? w spo?ecze?stwie. A reszt? wybiera si? samemu.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Marchikona w Wrzesień 18, 2008, 08:51:34 pm
Ehh jestem jedn? z tych szcz??liwych osób, które b?d? zdawa?y matematyk? w 2010 :neutral: I generalnie nie mam nic przeciwko maturze z tego przedmiotu ale my?le ?e b?dziemy pierwszym i ostatnim rocznikiem, który b?dzie j? zdawa? :mrgreen: Po prostu wi?kszo?? polegnie na tym ...
No ale pocieszam si? my?l?, ?e na poziomie podstawowym cudów wymaga? nie mog? :mrgreen:  :razz:
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: majka0503 w Wrzesień 18, 2008, 10:56:16 pm
A czy na polskim wi?kszo?c poleg?a? Tu przynajmniej b?dzie jeden, normalny, klucz odpowiedzi:)
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Macbeth w Wrzesień 19, 2008, 12:15:31 am
jak czytam niektóre wypowiedzi, to nie bardzo wiem, czy ?mia? si?, czy p?aka?. je?eli kto? nie jest w stanie przeskoczy? matury z matematyki na poziomie podstawowym, uzyskuj?c niezb?dne, MARNE 30% to jak ?mie w ogóle my?le? o uzyskaniu statusu osoby o wykszta?ceniu ?rednim? pytanie pomocnicze. od ilu % jest ocena dopuszczaj?ca ze sprawdzianu z matematyki? 30%? nie, 50%. poza tym klasy humanistyczne obj?te s? programem nauczania matematyki w zakresie podstawowym, wi?c w czym problem? uwa?asz si? za humanist?? (a mo?e tumanist??) to z za?o?enia wybierasz si? na studia o profilu humanistycznym, wi?c wynik 30% z matematyki, który mo?na uzyska? bez wi?kszych wyrzecze?, ?wiadectwa szpeci? nie b?dzie, bo i tak pod uwag? brany by? nie powinien. prawda jest taka, ?e gdy nadchodz? zmiany [czas poka?e czy s?uszne czy nie] pojawia si? panika i tak jest teraz. a przecie? obowi?zkowa matura z matmy to nic innego jak powrót do przesz?o?ci.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: buuuuu w Wrzesień 22, 2008, 10:14:43 pm
moja szansa na zdanie matury spada do zera matematyka jest moja zmora od podstawowki i nawet korki nie pomagaja jak ktos naprawde jest tepy z tego przedmiotu
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: niutek w Wrzesień 23, 2008, 12:14:53 am
Cytat: _Mithrandir

Nie zgadzam si?. Moim zdaniem ka?dy mo?e opanowa? i matm?, i polski. Trzeba ch?ci i treningu. Widzia?em humanistów, którzy w ko?cu zaczynali rozumie? o co chodzi w matmie dzi?ki ci??kiej pracy, i tak samo widzia?em umys?y ?cis?e, które na jakim? poziomie opanowuj? polski - równie? dzi?ki ci??kiej pracy.

Prawda jest taka, ?e ludzie nie znaj? w?asnych mo?liwo?ci - na ogó? je zani?aj? i nie wykorzystuj?.


Tak by?o ze mn?. planowa?em studiowa? dziennikarstwo, b?d? inny kierunek humanistyczny. Ostatecznie jestem studentem 3 roku na polibudzie. I matma okaza?a si? ?atwiejsza ni? przypuszcza?em. Dzisiaj w ogóle zastanawiam si? jak mog?em mie? jakiekolwiek problemy z matm? czy z fizyk?? W porównaniu z polibud?, liceum to fraszka. A naj?mieszniejsze, ?e naprawd? pomaga w ?yciu;)

(W zasadzie wiem jak mog?em mie? problemy - w wieku 17 lat bardziej interesowa?y mnie imprezy ni? jaka? matematyka)
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Nelly w Wrzesień 23, 2008, 04:25:22 pm
A ja tam jestem humanistk? i jestem przeciwna maturze z matematyki. Skoro chc? wybra? si? na Wydzia? Socjologii, Informacji Naukowej czy innego "nie?cis?ego" kierunku, to po co mam zarywa? noce na przypominanie sobie wszystkich wzorów, a potem stresowa? si? nad samymi zadaniami maturalnymi wiedz?c, ?e wynik tej matury nie jest mi do niczego potrzebny?
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 23, 2008, 04:39:44 pm
Nelly, a po co ja mam si? martwi? polskim czy angielskim, jak id? na polibud?? ;) A jednak widz? w tym sens. Jakie? podstawy wykszta?conego ?wiata trzeba zna?, ?eby si? w nim znale??.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: niutek w Wrzesień 23, 2008, 06:23:24 pm
a po za tym nie trzeba pami?ta? wzorów tylko znac ich zastosowanie.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: banan w Październik 17, 2008, 10:11:27 pm
moim zdaniem niepotrzebnie wporwadzaja matematyke... gdzie jest wiecej oosb slabych z matmy.. i wiecej nas polegnie....
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: przem_as w Październik 17, 2008, 10:26:10 pm
A kto powiedział, że maturę musi mieć każdy kto tylko chce?
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Październik 20, 2008, 06:35:59 pm
Najlepiej to by było, jakby matura z żadnego przedmiotu nie była obowiązkowa, to byłby raj, no nie? :p Zamiast narzekać, lepiej do roboty się bierzcie.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: johnny w Październik 21, 2008, 03:48:59 pm
siemka, mam do Was pytanie.. jak bedzie wygladala matura w 2010 roku tzn. jakie przedmioty musze zdawac obowiazkowo i ILE DODATKOWO? czy oprocz tych 3 obowiazkowych bede musial zdawac jeszcze jakis dodatkowy?
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Arek w Październik 23, 2008, 06:49:08 pm
A ja z punktu widzenia umysłu ścisłego... uważam że to zły pomysł.

Jeżeli matma bedzie obowiązkowa w taki sam sposób jak Polski czy Angielski, to każdy będzie musiał dodać jeszcze jakiś przedmiot - a fizyka do zdania nie jest już taka prosta.

Mnie na szczęście ta zmiana nie obejmie - maturka już w przyszłym roku :-)
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: HELP! w Listopad 15, 2008, 10:51:20 am
Mam pytanie odno?nie matury. Je?eli wybierzesz sobie 2 dodatkowe przedmioty, jeden na poziomie podstawowym, a drugi na rozszerzonym to ?eby egzamin zosta? zdany musisz wszystko zaliczy?? Czy wystarczy tylko ten na poziomie podstawowym, albo ten z rozszerzeniem (na min. 30%)?
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: jaag w Listopad 16, 2008, 07:50:39 pm
moim zdaniem ta matura jest ob??dna
 nie potrafie poj?c matematyki
jestem humanistk? i dla mnie mata jest nie do ogarni?cia.
Ciekawe czy  Ci co wymyleli t? matur? s? tacy m?drzy.
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: dzidziolka w Listopad 18, 2008, 03:06:54 pm
Uwazam ze matematyka jako przedmiot obowiazkowy nie jest dobrym pomyslem,statystyka pokazuje co rok ile mlodych ludzi nie zdalo matury,a jak dojdzie jeszcze mata to juz wogole..dla mnie ten przedmiot nigdy nie byl latwy,nawet chodzac na korepetycje nie wiele sie nauczylam
Tytuł: Matematyka obowi?zkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Nhadala w Listopad 18, 2008, 03:40:40 pm
moim zdaniem wprowadzenie obowi?zkowej matmy ma w sobie plusy i minusy ;-) Matura z wi?kszej ilo?ci przedmiotów jakiekolwiek by one nie by?y zawsze b?dzie wygl?da? dobrze, ale najgorzej b?d? mieli Ci, co w drugiej klasie liceum (3 letnie) oblali w?a?nie z matematyki i ju? w przysz?ym roku b?d? musieli mie? j? jako obowi?zkowy przedmiot. Jestem w ostatniej klasie szko?y licealnej, a w swojej klasie mam przyk?ady osób, które nie potrafi? dobrze u?amka policzy?, a co dopiero zda? z niej matur?. Mo?e jeszcze wprowadz? wszystkie przedmioty szkolne na maturze ;-) Albo niech zrobi? jak w Japonii u?amki ;-)
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: ania w Listopad 29, 2008, 04:06:47 pm
A ja jestem słabsza z polskiego i muszę zdawać maturę z tego przedmiotu , maty natomiast się  nie obawiam. Osobiście uważam jednak, że najpierw powinni zmienić system szkolnictwa..W szkole powinni zmienić sposób nauki ucząc przede wszystkim uczniów myślenia,a nie nakazując im wkuwania wszystkiego na pamięć. Przyznajcie sami, że uczycie się wielu rzeczy, żeby zaliczyć klasówkę a póżniej większość zapominacie,i po co to...Ministerstwo edukacji powinno z tym coś zrobić,mam nadzieję, że jak zobaczą wyniki z matury z maty to zrozumieją wreszcie że w szkolnictwie potrzebne są gruntowne zmiany
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: ewkaaaaaaa w Grudzień 13, 2008, 12:25:52 pm
Moim zdaniem nie powinno byc matury z matematyki.Zgadzam sie z jaag:" Ciekawe czy Ci co wymyleli tę maturę są tacy mądrzy"
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: kasia_2404 w Grudzień 13, 2008, 11:18:31 pm
Mi także nie podoba  się to że muszę obowiązkowo zdawać maturę. Uważam jednak, że narzekaniem niczego nie zwojujemy. Niestety trzeba wziąć się ostro do roboty. Praktycznie wszyscy, którzy są na "nie" są słabi z przedmiotów ścisłych i moim zdaniem najzwyczajniej w świecie trzeba się do tego przyłożyć.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: ForeverPrincess w Grudzień 14, 2008, 07:40:43 pm
A mnie ten pomysł jest obojetny.

Fakt, słabszym uczniom, w szczególności z humanów zapewne się nie spodoba, ale reszta nie powinna narzekać.

JA np, jestem na biol-chem-fiz, i matematyka jest mi potrzebna bardzo do tego profilu, natomiast większość mojej klasy narzeka na zdawanie obowiązkowe matmy, a i tak muszą umieć matematykę, oraz się nią cały czas zajomować na poziemie wyższym niż podstawa [ szczególne odniesienie do fizyki, którą zdajemy rozszerzoną]  No to sory, ale uczyliby się, a nie płakali, że zdawać musza.


Poza tym zapewne osoby przeglądały inrofmatory maturalne "matematyka 2010" zapewne rozwiązywaliście zadanie, więc bardzo dobrze wiecie, że wcale takie to trudne nie jest, i 30% bezproblemu na bardzo  niskim poziomie uzyskasz.


Głowy do góryy.!

Pozdrawiam.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: ... w Styczeń 08, 2009, 07:38:12 pm
coż to ma być ?? chyba im się nudzi bardzo , ze przychodzą im takie pomysły do glowy, albo chcą utrudnić nam, wstęp do dalszego etapu życia... :> sądzę,że jest to zbędny przedmiot, wiadomo przeciez , że humanisci poszli na rozszerzoną historię bo nie przepadają za matematyką... żenada maxxx
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Moniś w Styczeń 09, 2009, 04:14:08 pm
kiedyś wszyscy musieli pisać maturę z matematyki i nie narzekali..więc wy też nie narzekajcie :) matematyka jest przynajmniej logiczna... nie to co polski, że trzeba wymyślać jakieś bzdury...a poza tym z polskiego każdy głupi coś wymyśli na te 30%
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: M w Marzec 25, 2009, 03:03:55 pm
hah pojechaliście na maksa...
Darmozjady boją się że w przyszłości ktoś się lepiej wykształci i wykurzą ich z posad
pozatym taka maturę na bank po pierwszym roku wycofają bo przecież z połowa tej matury nie zda
niestety ci ktorzy pisza mature w 2010 obowiązkowo, stana się królikami doświadczalnymi którzy zostaną się z poprawką .. ;/
ale oczywiście to nikogo nic nie obchodzi
ale ostro chcą dla młodych jak najlepiej
Właśnie widać . . . żal ;/
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Marzec 25, 2009, 05:39:23 pm
Podobny problem mają Ci, którzy nie radzą sobie z polskim albo z językiem obcym. Na pewno nie dadzą nie wiadomo czego na poziomie podstawowym z matematyki, bo ktoś musi to zdać. Wystarczy trochę chęci.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: agusiaaam w Marzec 27, 2009, 10:14:16 pm
Ja jestem tym ostatnim szczęśliwym rocznikiem, który nie pisze matmy, ale rozumiem Cię doskonale i zgadzam się. Najprawdopodobniej zdałabym taką maturę, na ok. 35%, czyli tym samym - popsułabym sobie resztę wyników. U mnie w klasie i szkole zawsze największe problemy ludzie mają z tym przedmiotem, dlatego powinni mieć to na uwadze, a nie jeszcze dolewać oliwy do ognia i robić z tego obowiązek.

Zostaje mi tylko życzyć powodzenia, chociaż wiem, że dla niektórych będzie to ostateczna klęska. :neutral:
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: niutek w Marzec 31, 2009, 10:08:00 am
jak czytam niektóre wypowiedzi, to szczerze mówiąc krew mnie zalewa. Jak ktokolwiek chce iść na studia, jeżeli nie potrafi policzyć ułamka? Czy zdajecie sobie sprawę, że matematyka jest wszędzie?  pójdziesz na historie socjologię czy poloitologię, też będziesz musiał znać przynajmniej podstawy, żeby skumać statystykę, która NA PEWNO nikogo nie ominie w tym przypadku nie ominie. Nie potrafisz logicznie myśleć? Co zrobisz z logiką, która jet na każdym kierunku humanistycznym?

Mam ochotę poprzeklinać sobie tych wszystkich tępaków.Sorry.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Marzec 31, 2009, 11:14:06 am
agusiaaam, klęska czy nie - po to są właśnie obowiązkowe matury z podstawowych dziedzin powszechnych w życiu, żeby jakoś oddzielić tych, którzy nadają się do wykształconej "elity" kraju, od tych, którzy podstaw nie znają.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: waruna w Marzec 31, 2009, 02:31:21 pm
Jestem za maturką z matmy, jednak uważam, że zostaje ona za wcześnie wprowadzona. Jeżeli obowiązkową maturę próbną z matmy niezdaje połowa osób
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wielki_strach_przed_matura_z_matematyki_91412.html
, to znaczy, że coś jest nie tak. Jak te osoby mogły zdawać z klasy do klasy (gdzie trzeba uzyskać 50%), a matury na 30% nie zdają? To chyba świadczy o jakimś ogólnym przyzwoleniu na nieznajomość matematyki, usprawiedliwianiu humanistów z  braku umiejętności logicznego myślenia. Więc połowa humanistów olewała sobie matematykę, ale od środowiska (nauczycieli, rodziców) otrzymywali sygnały, że mają takie prawo, że i tak się tego nie nauczą, że nie będzie im to do niczego potrzebne.
Doskonale wiem, że pytania są na maturze podstawowej bardzo łatwe, ale to jest pojęcie względne. Najpierw trzeba wymagać od ludzi takich wiadomości w latach wcześniejszych, a to zawiodło. Próbna matura z matematyki pokazuje rozbieżności pomiędzy tym, co się w szkole wymaga, a co jest zapisane w programie nauczania. Nie można więc teraz zwalać na uczniów całej winy za brak danych umiejętności!
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: agusiaaam w Kwiecień 03, 2009, 10:08:42 pm
wiecie? trochę mnie śmieszą te komentarze 'co z tego, że jest mata'  :???: ciekawa jestem, na ile Wy byście zdali taką maturę? ... podejrzewam, że wyniki nie byłoby tak twórcze, jak te niektóre komentarze :mad: łatwo powiedzieć, kiedy się tego nie musi zdawać, nie?
ale co tam, my chyba wiemy lepiej, skoro się nas to tyczy bezpośrednio.
aaa i nie róbcie z nas takich tępych ludzi - akurat ułamków i statystyki jest najmniej. I taka wiedza niestety nie wystarcza. Wiele z zagadnień nie przydaje się na nic, ale ok ok - już nic nie piszę, bo przecież taaaaaaaaaaaaaaaaacy tępi z nas ludzie :)

pozdro niutek i inni :)
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Kwiecień 04, 2009, 03:53:03 pm
Ja próbne (rozszerzone) zdałem na 66% i 72% jeśli chcesz wiedzieć.

Faktycznie, tak jak pisze waruna - w szkole potrzeba 50%, żeby zaliczyć każdy sprawdzian (humaniści też je zaliczają). Na maturze jest ten sam materiał, co na lekcjach. Więc jaki jest problem z zaliczeniem na 30%?

[ Dodano: 4 Kwiecień 2009, 15:54 ]
Cytat: agusiaaam
Wiele z zagadnień nie przydaje się na nic,


Przy okazji - gdyby nie te wiele nieprzydatnych do niczego zagadnień, nie mogłabyś nawet napisać tego posta.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: agusiaaam w Kwiecień 05, 2009, 12:00:36 pm
Cytat: _Mithrandir
Ja próbne (rozszerzone) zdałem na 66% i 72% jeśli chcesz wiedzieć.
- nie chcę :mrgreen:

to skoro materiał jest ten sam co w szkole na lekcjach - to dlaczego ludzie nie zdają matur, albo nie przechodzą z klasy do klasy? bo są tępi i się nie uczą? a nie może być takiej opcji, że ktoś po prostu tego nie potrafi pojąć? sorry, nie wszyscy są wszechstronni jak Ty.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: waruna w Kwiecień 05, 2009, 12:08:16 pm
Wybacz mi, ale jeżeli ktoś naprawdę mimo godzin pracy i wysiłku nie potrafi zaliczyć matematyki na poziomie podstawowym na 2, to naprawdę nie powinien mieć średniego wykształcenia. Oczywiście nie wykluczam, że ten człowiek może być z czegoś innego świetny, ale wtedy w dalszym życiu musi liczyć już tylko na własne umiejętności a nie papierek, jak jest wybitny to i tak się wybije. A zatrudniając np. nauczylciela sztuki też liczę na to, że jest w stanie wypełnić jakieś dane statystyczne w dzienniku (chodź moja nauczycielka biologii miała kiedyś z tym problemy...).
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Kwiecień 05, 2009, 12:08:23 pm
Pewnie, że nie wszyscy. Masa osób ma problem np. z językiem polskim czy jakimkolwiek obcym - i ile osób zdaje? Mi przez wiele lat język polski sprawiał naprawdę olbrzymi problem, dopiero w drugiej klasie liceum nad tym przysiadłem na dłużej i wyniki są przyzwoite.

Każdy człowiek ma większe możliwości niż myśli, tylko mało kto z tego korzysta. Wiem jak to jest z tą matmą dla tych, którzy "nie potrafią jej pojąć", bo dawałem korepetycje takim ludziom. Ci, którzy tego nie olewali i starali się, zaczynali rozumieć i zdawali egzaminy, zaliczali sprawdziany - wprawdzie nie na 100%, ale z wyników byli naprawdę zadowoleni. Ci, którzy przyjdą, bo np. tata im każe, a potem pójdą i do następnego spotkania na korepetycjach nie tkną matematyki W OGÓLE, to faktycznie mają z tym problem. Zapewniam Cię, że każdy z tych, którzy się starali, osiągnęli to, co mieli na celu. Nie mów mi, że tego nie można pojąć, bo wiem z własnego doświadczenia jak jest. Ci, co się interesują i pracują - coś osiągają, pozostali są na marginesie albo poza nim.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: agusiaaam w Kwiecień 05, 2009, 09:39:56 pm
_Mithrandir nie będę już z Tobą dyskutować, bo niestety nie przyjmujesz nic poza swoimi przekonaniami. Jakby wszyscy myśleli tak jak Ty, to za miesiąc pisalibyśmy maturę ze wszystkich przedmiotów - łącznie z wf'em i religią, bo przecież człowiek wszystko jest w stanie pojąć, nie? Obojętnie czego by się nie chwycił - jeśli tylko chce to wszystko może. Yhym - tak jak piszesz  :mrgreen:

pozdro i sorry, że niektórzy nie są tacy idealni jak Ty
trzymajcie się Wszyscy, którzy piszecie za rok matmę, rozumiem i jestem myślami z Wami.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Kwiecień 05, 2009, 11:27:46 pm
agusiaaam, spróbuj kiedyś komuś dawać korepetycje i obserwuj jego poczynania, dopiero wtedy pogadamy, bo widzę, że nie wiesz, o czym mówisz. Gdyby nie to, że Twój post to jedna wielka ironia, to przyznałbym Ci rację. Poza tymi wszystkimi przedmiotami. Zgodnie z Twoim rozumowaniem, moglibyśmy w ogóle nie mieć matury obowiązkowej - z żadnego przedmiotu. Zresztą niczego więcej się z Twojej strony nie spodziewałem, przykro mi.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Ascara w Kwiecień 06, 2009, 08:48:34 pm
Cytat: agusiaaam
_Mithrandir nie będę już z Tobą dyskutować, bo niestety nie przyjmujesz nic poza swoimi przekonaniami. Jakby wszyscy myśleli tak jak Ty, to za miesiąc pisalibyśmy maturę ze wszystkich przedmiotów - łącznie z wf'em i religią, bo przecież człowiek wszystko jest w stanie pojąć, nie? Obojętnie czego by się nie chwycił - jeśli tylko chce to wszystko może. Yhym - tak jak piszesz  

pozdro i sorry, że niektórzy nie są tacy idealni jak Ty


Hm... Ja podziwiam cierpliwość Mitha.. Jak w ogóle możesz mówić coś takiego, co? Weź nie zarzucaj kobieto nikomu, że "nie przyjmuje nic poza swoimi przekonaniami.. Bo zarzucasz innym to, co sama robisz!! Moze pozwól  wypowiedzieć się tym, których czeka ta matura, hm? Mając 25 lat już jej raczej nie będziesz pisać... Chociaż sądząc po sposobie Twoich wypowiedzi, dążącym do obrażenia wszystkiego i wszystkich, to wszystko mozliwe xD

Ja też kiedyś będę musiała napisać maturę z matematyki.. I CO Z TEGO? Nie pomyślisz że np. lekarz, dla którego liczy się biochemia, też musi umieć liczyć żeby nie być głąbem kapuścianym...

PS: Nikt jeszcze nie wyszedł dobrze na wojnie z modami;)
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: majka0503 w Kwiecień 06, 2009, 11:29:50 pm
Agusiaaam ja Cie proszę- tylko spokojnie:) Zamiast pisać te posty mogłabyś już w tym czasie pouczyć sie matmy:P
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Ascara w Kwiecień 07, 2009, 09:49:16 am
Oo... Popieram;)
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: kamil w Wrzesień 20, 2009, 04:55:50 pm
Cytat: Macbeth
jak czytam niektóre wypowiedzi, to nie bardzo wiem, czy śmiać się, czy płakać. jeżeli ktoś nie jest w stanie przeskoczyć matury z matematyki na poziomie podstawowym, uzyskując niezbędne, MARNE 30% to jak śmie w ogóle myśleć o uzyskaniu statusu osoby o wykształceniu średnim? pytanie pomocnicze. od ilu % jest ocena dopuszczająca ze sprawdzianu z matematyki? 30%? nie, 50%. poza tym klasy humanistyczne objęte są programem nauczania matematyki w zakresie podstawowym, więc w czym problem? uważasz się za humanistę? (a może tumanistę?) to z założenia wybierasz się na studia o profilu humanistycznym, więc wynik 30% z matematyki, który można uzyskać bez większych wyrzeczeń, świadectwa szpecić nie będzie, bo i tak pod uwagę brany być nie powinien. prawda jest taka, że gdy nadchodzą zmiany [czas pokaże czy słuszne czy nie] pojawia się panika i tak jest teraz. a przecież obowiązkowa matura z matmy to nic innego jak powrót do przeszłości.
Cwaniaczku,matematyki  obowiązkowej nie było na maturze przez 25 lat,więc żeby było sprawiedliwie to nich ci wszyscy absolwenci szkół średnich którzy nie musieli jej zdawać stracą świadectwa dojrzałości i przystąpią do matury jeszcze raz i niech zdają matmę!
Wtedy będzie sprawiedliwie.
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 20, 2009, 04:58:51 pm
A najlepiej, to w ogóle zrezygnujmy z systemu edukacji, żeby było tak jak 2000 lat temu, wtedy będzie sprawiedliwie, tak ;)
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: lemon w Wrzesień 21, 2009, 05:03:33 pm
Uważam, że matura z matematyki nie powinna być obowiązkowa. Jak widze, jak tną ten materiał (np. wycięli całkowicie funkcje trygonometryczne) to aż sie płąkać chce. Wszystko przez to, ze matematyka staje sie powszechna - spada jej poziom.

Rok temu rozmawiałem z jednym z wykładowców z Uniwersytetu gdańskiego. Mówił, że ostatnio spotyka mnóstwo ludzi, którzy nie wiedzą co to są wektory (nie wspominając już o rachunku wektorowym). Ja nei wyobrażam sobie fizyki, matematyki bez funkcji trygonometrycznych. Nie wiem.. cos tu jest nie tak  :roll:
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: Ascara w Kwiecień 14, 2011, 12:05:00 am
Cytuj
Jak widze, jak tną ten materiał (np. wycięli całkowicie funkcje trygonometryczne) to aż sie płąkać chce.


Muszę stwierdzić, że masz mylne informacje - ja właśnie wczoraj pisałam sprawdzian z funkcji trygonometrycznych na matematyce, ciągle wracamy do nich na fizyce (chyba, że coś zmieniło się od 2009 r.)
Tytuł: Matematyka obowiązkowa od 2010 roku
Wiadomość wysłana przez: przem_as w Kwiecień 14, 2011, 06:07:57 pm
Całkiem możliwe, że coś się zmieniło. Trzeba pamiętać, że podstawa programowa była wielokrotnie przerabiana w ostatnich latach.