Naukowy.pl

Matura => Matura 2010 => Wątek zaczęty przez: przem_as w Maj 04, 2010, 01:51:04 pm

Tytuł: Matura 2010 - arkusz język polski - poziom podstawowy
Wiadomość wysłana przez: przem_as w Maj 04, 2010, 01:51:04 pm
Pod tekstem zamieszczamy maturalny arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Rozpoczęły się matury. Około 404 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło we wtorek po godz. 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak poinformował PAP przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Krzysztof Konarzewski, do wszystkich szkół dotarły na czas arkusze egzaminacyjne z polskiego. „Nie mamy żadnych sygnałów, by doszło do jakiegokolwiek opóźnienia” - zapewnił.

Tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem, który będzie musiał przystąpić obowiązkowo do jeszcze trzech innych egzaminów pisemnych. W tej grupie po ponad 25-letniej przerwie znajdzie się matematyka. Pozostałe dwa przedmioty to wybrany język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) oraz jeden przedmiot wybrany spośród: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, matematykai, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu, filozofii, informatyki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej.

Egzaminy z polskiego, matematyki i języka obcego wszyscy maturzyści muszą obowiązkowo zdawać na poziomie podstawowym, chętni mogą dodatkowo wybrać poziom rozszerzony. W przypadku przedmiotu do wyboru, abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie.

Czas trwania egzaminu może być różny - zależy od zdawanego przedmiotu oraz jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut, natomiast egzamin z języka obcego odpowiednio 120 lub 190 minut.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu - o godzinie 9.00 i o 14.00.

Pisemna sesja potrwa do 22 maja. Wielu maturzystów zakończy ją jednak dużo wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów (geografii, WOS-u i języka angielskiego) odbędą się bowiem w pierwszych dwóch tygodniach.

Chętni mogą także - obok egzaminów obowiązkowych - zdawać dodatkowo kilka innych, wybranych przez siebie przedmiotów, spośród 16 zaproponowanych przez CKE (w grupie tej znalazł się np. język kaszubski).

Do sali egzaminacyjnej nie można przynosić maskotek, telefonów komórkowych, jedzenia ani picia. Wszystkie prace egzaminacyjne trzeba pisać piórem lub długopisem z czarnym tuszem. Abiturienci koniecznie muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się 28 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają też obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 7 a 19 czerwca.

Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 23 sierpnia, a ustnych - w dniach 19-25 sierpnia.

Niezależnie od tego, niezadowoleni z wyniku egzaminu mogą do niego przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat.

Przez pięć lat można też zdawać dodatkowe inne przedmioty.

We wtorek rano - egzaminem z języka angielskiego - rozpocznie się też sesja egzaminacyjna Matur Międzynarodowych, tzw. International Baccalaureate (IB). Potrwa trzy tygodnie. DSR

PAP - Nauka w Polsce
Tytuł: Matura 2010 - arkusz język polski - poziom podstawowy
Wiadomość wysłana przez: lemon w Maj 04, 2010, 02:43:44 pm
Przyznam szczerze, że spodziewałem się trudniejszego arkusza (podobnego jak na maturze próbnej). Pierwszy raz nie trzeba było odnosić się do całego utworu, jedynie przeanalizować fragment. Dla osób nieznających treści lektur z pewnością było to pomocne. Czytanie ze zrozumieniem również było sympatyczne.


p.s. wybrałem Zdążyć przed Panem Bogiem  :razz: