Naukowy.pl

Matura => Matura 2009 => Wątek zaczęty przez: Mr_Maks w Październik 19, 2008, 09:38:36 pm

Tytuł: Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym-czerwiec 2009 r.
Wiadomość wysłana przez: Mr_Maks w Październik 19, 2008, 09:38:36 pm

Na podstawie § 102 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala następujące terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

data


 dzień tygodnia

początek

godz. 9.00

początek godz. 14.00

3. czerwca


środa

język polski

historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu

4. czerwca

czwartek


wiedza o społeczeństwie

historia 

5. czerwca

piątek

język angielski


inne języki obce

8. czerwca

poniedziałek

matematyka

fizyka i astronomia, filozofia


9. czerwca

wtorek

biologia

chemia

10. czerwca

środa


geografia


informatyka, język łaciński i kultura antyczna, przedmioty w językach obcych


Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w pierwszym tygodniu czerwca 2009 roku.


Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym - sierpień 2009 r.

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 ) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala następujące terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

Egzamin pisemny – 25 sierpnia 2009 roku, początek godz. 9.00

Egzamin ustny – 24 – 28 sierpnia 2009 roku

Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2009 roku.

Tytuł: Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym-czerwiec 2009 r.
Wiadomość wysłana przez: xyz w Październik 22, 2008, 08:46:14 pm
zimny pot mnie oblał, ale rozmieszczenie matur pisemnych jest na moją korzyść.
Tytuł: Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym-czerwiec 2009 r.
Wiadomość wysłana przez: mariola w Kwiecień 27, 2009, 10:22:09 pm
co muszę zrobić żebym mogła zdawać maturę w terminie dodatkowym w czerwcu, ponieważ nie jestem w stanie zdać matury w czasie
Tytuł: Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym-czerwiec 2009 r.
Wiadomość wysłana przez: ewelka w Maj 02, 2009, 07:30:04 pm
musisz przede wszystkim miec zwolnienie lekarskie lub inny powod p[otwierdzony przez sile wyzsza