Naukowy.pl

Matura => Matura 2008 => Wątek zaczęty przez: Mr_Maks w Sierpień 08, 2008, 12:30:38 pm

Tytuł: Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym-sierpień 2008
Wiadomość wysłana przez: Mr_Maks w Sierpień 08, 2008, 12:30:38 pm
Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 ) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala następujące terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

Egzamin pisemny – 26 sierpnia 2008 roku, początek godz. 9.00

Egzamin ustny – 25 – 29 sierpnia 2008 roku


Zdający przystępują do egzaminu w macierzystej szkole.