Naukowy.pl

Przyrodnicze => Geografia, Ochrona środowiska => Kompendium => Wątek zaczęty przez: diglet w Czerwiec 09, 2008, 10:45:37 pm

Tytuł: [Geografia] Mapa
Wiadomość wysłana przez: diglet w Czerwiec 09, 2008, 10:45:37 pm
Dzięki temu odwzorowaniu rzeczywistości jesteśmy w stanie w bardzo dokładny sposób zinterpretować prawie wszystkie zjawiska występujące w przyrodzie. To właśnie mapa najlepiej potrafi nam przekazać wartościowe dla nas informacje. Jednak by dotrzeć do sedna interesującej nas problematyki musimy posiadać odpowiednią teorię i umiejętności w posługiwaniu się tymi źródłem..

Mapa – „(z łac. mappa) obraz powierzchni ziemi, jej część lub zjawisk i przedmiotów na ziemi występujących, odtworzonych na płaszczyźnie”, może odwzorowywać także niebo, planety czy inne ciała niebieskie. Mapa zawsze posiada skalę (czyli wartość pomniejszenia danego obrazu) i podlega odwzorowaniu kartograficznemu.

Odwzorowanie kartograficzne: to dwuwymiarowe przedstawienie powierzchni danego obszaru. Klasyfikujemy je ze względu kształt i położenie powierzchni rzutu.
- płaszczyznowe (azymutalne) (siatka przeniesiona jest na płaszczyznę)
- walcowe (siatka z globu przeniesiona na styczny do niego walec)
- stożkowe (rzut na powierzchnię stożka)
- oraz umowne określone założeniami matematycznymi modyfikującymi rzut geometryczny

Odwzorowanie geograficzne: to naniesiony na powierzchnię globusa układ południków i równoleżników, dzięki niemu jesteśmy w stanie odczytać współrzędne geograficzne.

W wyniku przedstawienia powierzchni globusa na płaszczyźnie mapy następują zniekształcenia kartograficzne, ze względu na ich charakter wyróżniamy odwzorowania:
-  wiernopowerzchniowe (wierne przedstawienie powierzchni pól)
- wiernokątne (wyznaczone na mapie kąty odpowiadają rzeczywistości)
- wiernoodległościowe (wierne przedstawienie odległości wzdłuż pewnych kierunków)
-dowolne

Ze względu na skałę wyróżniamy mapy:
Topograficzne dokładne  - powyżej 1:200 000
Przeglądowo topograficzne - poniżej 1:200 000, a powyżej 1:1 000 000
Przeglądowe - poniżej 1:1 000 000

Mapy dzielimy także ze względu na treść:
Mapy ogólnogeograficzne
- mapy fizyczne
Mapy tematyczne
- przyrodnicze
- społeczno gospodarcze

Kilka zadań przybliżających zagadnienia z obliczeniami na mapie:

1. Skale od największej do najmniejszej
1mm – 50m
1:750 000
1:35km
1:140 000 000

2. Oblicz skalę mapy na której odległość między miejscowościami wynosi 6cm na mapie, a w terenie 1200km.
6cm – 1200km    /6
1cm – 200km
1:20 000 000

3. Na mapie w skali 1:250 000 jest kwadrat o boku 4cm podaj jego powierzchnie w terenie.
1:250 000         1cm – 2,5km         4cm – 10km
d=4  
16cm² -100km²

[zakres materiału szkoła średnia poziom podstawowy]


zastrzeżenia kierować na PW