Naukowy.pl

Społeczne => Prawo => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: angelikap_1993 w Czerwiec 18, 2010, 09:51:58 pm

Tytuł: Pytanie o alimenty
Wiadomość wysłana przez: angelikap_1993 w Czerwiec 18, 2010, 09:51:58 pm
Mam pytanie w związku z alimentami. Chcemy z matką podać ojca o alimenty na mnie, aby płacił bo nie dokłada się do utrzymania domu ani nie daje pieniędzy na moją naukę (idę właśnie do 2 klasy technikum). On nie pracuje, ale ma emeryturę w wysokości ponad 1000 zł (jest alkocholikiem). Chciała bym się dowiedzieć co jest potrzebne do pozwania go o alimenty.
Tytuł: Pytanie o alimenty
Wiadomość wysłana przez: diglet w Czerwiec 20, 2010, 09:31:08 am
. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .
Sąd Rejonowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
reprezentowany przez matkę/ojca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zl
Pozew
o alimenty

w imieniu małoletniego . . . (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być orzeczone alimenty) . . .
wnoszę o:
I. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . .
kwoty . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . .złotych
słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . miesięcznie płatnych do rąk matki/ojca . . .(Imię, nazwisko matki/ojca reprezentanta) . . ., jako ustawowego przedstawiciela do dnia . . .(Dzień miesiąca do którego świadczenie ma być płatne) . . . kazdego miesiaca z góry, poczynajac od dnia . . .(okreslenie poczatkowego terminu platnosci swiadczenia) . . . roku wraz ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatnosci którejkolwiek z rat,
II. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia sie pozwanego na rozprawe;
III. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.
Uzasadnienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
(Własnoręczny podpis powoda)
Załączniki:
- Odpis pozwu
- Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżenskiego;
- Odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżenskie;
- Zaświadczenie o wysokości dochodów
Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.

To jest wzór pozwu, bo zakładam, że wcześniej nikt się o taki nie starał. I to wystarczy, żeby ubiegać się o alimenty. Jeśli nie będzie płacił naliczą mu odsetki a są one powiem szczerze dość spore. No i w tym przypadku nad taką osobą będzie wisiał komornik.
Cóż polskie prawodawstwo nie jest w tym najlepsze. Ale według teorii powinni mu śiągać z emerytury pieniądze, po prostu.
Tytuł: Pytanie o alimenty
Wiadomość wysłana przez: angelikap_1993 w Czerwiec 20, 2010, 08:07:36 pm
Dziękuję bardzo za pomoc
Tytuł: Odp: Pytanie o alimenty
Wiadomość wysłana przez: ppp-rrr w Lipiec 01, 2015, 09:30:53 pm
W czerwcu zakończyłem studia, natomiast w grudniu kończę 26 lat. Czy w kolejnych miesiącach tj. od lipca do grudnia przysługują mi jeszcze alimenty i czy jeden z moich rodziców który do tej pory mnie ubezpieczał - traci możliwość mojego ubezpieczania?
Tytuł: Odp: Pytanie o alimenty
Wiadomość wysłana przez: ulatula003 w Marzec 14, 2018, 10:38:37 am
Jeśli mogę jeszcze pomóc to w tej sprawie polecam adwokata z którego usług korzystam już jakiś czas, pomoc prawna (https://www.adwokat-szymkowiak.pl/specjalizacje.html) na wysokim poziomie - adwokat rozwód bielsko (https://www.adwokat-szymkowiak.pl/specjalizacje.html) - na pewno pomoże :)