Naukowy.pl

Społeczne => Prawo => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: salida w Listopad 08, 2007, 11:56:15 am

Tytuł: PO?YCZKA
Wiadomość wysłana przez: salida w Listopad 08, 2007, 11:56:15 am
Witam.
Mam pytanie czy umowa po?yczki podpisana bez obecno?ci osób 3-ch ma moc prawn?? Co zrobi? w przypadku gdy osoba, która zawar?a tak? umow? ze mn?, nie chcia?? odda? po?yczonych pieni?dzy? Zaznacz? ?e na mowie widniej? moje dane ze starego dowodu osobistego a teraz mam nowy. Czy nadal jest to jaki? dokument potwierdzaj?cy po?yczenie pieni?dzy. Czy ma to jakie? znaczenie w s?dzie?
Bardzo prosz? o odpowied?. Czy taki dokument ma jak?? warto???
Tytuł: PO?YCZKA
Wiadomość wysłana przez: Advokat w Listopad 24, 2007, 08:32:42 pm
Kodeks cywilny nie wymaga dla wa?no?ci umowy po?yczki zachowania ?adnej formy. Jedynie w przypadku po?yczki powy?ej 500 z? art. 720 § 2 kc wymaga zachowania formy pisemnej dla celów dowodowych.

Je?li macie pisemn? umow? po?yczki nie ma ?adnej potrzeby, aby przy zawieraniu tej umowy by?y obecne osoby trzecie.
Tytuł: Odp: PO?YCZKA
Wiadomość wysłana przez: drHanx w Lipiec 20, 2016, 01:11:01 pm
Teoretycznie nawet umowa słowna ma taki sam charakter jak pisemna. Będziesz musiał udowodnić, że zawarliście taką umowę a to może być trudne. Dlatego lepiej brać pożyczki na umowę takie jak na przykład ta (http://www.pozyczki-com.pl/).