Naukowy.pl

Społeczne => Prawo => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: radoslaw_wolf w Sierpień 02, 2005, 12:18:05 pm

Tytuł: Do Kontry:)
Wiadomość wysłana przez: radoslaw_wolf w Sierpień 02, 2005, 12:18:05 pm
czesc,
widze, ze jestes specjalista w dziedzinie prawa, prosze o pomoc...
mam takie pytanie: co dzieje sie w wypadku nieuiszczenia mandatu kredytowego (za spozywanie alkoholu w miejscu publicznym - pociagu)? czy pracownik Sluzby Ochrony Kolei ma prawo sila zatrzymac winowajce. co dzieje sie jezeli ukarany nie posiada srodkow dochodu (nie pracuje)? jakie sa realne szanse, ze Panstwo "zapomni" (nie przysle wezwania do sadu czy upomnienia)?
pozdrawiam
Tytuł: Do Kontry:)
Wiadomość wysłana przez: Kontra w Wrzesień 22, 2005, 08:38:09 pm
I'm sorry, ale wcześniej nie mogłem - totalny brak czasu.  :|

Gdzieś na forum już o takim przypadku pisałem.
Wg aktualnie obowiązującego Kodeksu Wykroczeń - a dokładnie art. 45 § 3 orzeczona kara(np. grzywna) lub środek karny nie podlega wykonaniu , jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.
I tylko tyle.
-----------------------------
Teraz druga część pytania - sprawy te są uregulowane w 'Ustawie zdnia 27.06.1997r. ' O transporcie kolejowym'


Tamże można wyczytać, że :

Art. 49. 1. Do podstawowych zadań straży ochrony kolei należy:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach szynowych,

2) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach szynowych.

2. Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz straży ochrony kolei ma prawo do:

1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości,

2) zatrzymywania w celu niezwłocznego doprowadzania do najbliższej jednostki Policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających, wykraczających poza uprawnienia straży ochrony kolei,

3) nakładania grzywien, w formie mandatu karnego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

4) stosowania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej, miotacza gazowego, pałki służbowej, kajdanek i psa służbowego.

3. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, przysługuje zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego.

4. Funkcjonariusz straży ochrony kolei może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ust. 1.

5. Zastosowanie przez funkcjonariusza straży ochrony kolei środków przymusu bezpośredniego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i zmierzać do podporządkowania się osoby wydanym poleceniom.

6. Jeżeli zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, określonych w ust. 2 pkt 4, jest niewystarczające, funkcjonariusz ma prawo użycia broni palnej:

1) w celu odparcia bezpośredniego bezprawnego zamachu na życie własne lub innej osoby,

2) przeciwko osobie, która, wezwana do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, nie zastosuje się do tego wezwania, a jej zachowanie wskazuje na bezpośredni zamiar ich użycia przeciwko funkcjonariuszowi lub innej osobie,

3) przeciwko osobie, która usiłuje przemocą odebrać broń funkcjonariuszowi,

4) w celu odparcia zamachu na mienie, znajdujące się na obszarze kolejowym, stwarzającego jednocześnie bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,

5) w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na obiekty i urządzenia znajdujące się na obszarze kolejowym, których uszkodzenie lub unieruchomienie mogłoby spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia podróżnych lub katastrofę kolejową,

6) w celu udaremnienia ucieczki sprawcy zamachu określonego w pkt 1-5.

7. Użycie broni palnej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narażać innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

8. Do wykonywania przez funkcjonariusza straży ochrony kolei czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz w ust. 4-7, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji.
----------------
Na trzecią część pytania masz już odpowiedź na początku mojego postu.

I to by było na tyle.
Pozdrawiam
Tytuł: Do Kontry:)
Wiadomość wysłana przez: radoslaw_wolf w Grudzień 16, 2005, 07:32:03 pm
Co sie stanie jezeli nie uregulowalem mandatu i do mojego miejsca zamieszkania przyszedl komornik? dodatkowo zaznacze, iz studiuje poza miejscem stalego zameldowania (wobec czego komornik zaznaczyl, ze wybierze sie do mnie - do innego miasta). nie mam zrodla dochodu (jestem bezrobotny). Jaka jest moja sytuacja?:) czy cala sprawa moze uledz przedawnieniu, jakie groza mi konsekwencje?
Tytuł: Odp: Do Kontry:)
Wiadomość wysłana przez: dominik67 w Maj 14, 2018, 08:28:11 pm
O takich sytuacjach możesz poczytać tutaj https://zaplacmandat.pl/warto-wiedziec/jakie-sa-skutki-nieplacenia-mandatow . Jak poczytasz tą stronę na pewno wszystko będzie dla ciebie już jasne. Ale lepiej zapłać jak najszybciej bo skutki mogą być bardzo nieprzyjemne :/