Naukowy.pl

Przyrodnicze => Medycyna => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: _Mithrandir w Październik 31, 2008, 08:16:43 pm

Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Październik 31, 2008, 08:16:43 pm
Mo?e mi kto? poleci? jak?? diet? oczyszczaj?c? albo ew. redukuj?c? tkank? t?uszczow?? Ale nie tak?, która wymaga heroicznej odporno?ci na g?ód (np. dieta kopenhaska odpada). Nie ma to by? g?odówka, tylko jaka? zdrowa dieta (dla obu p?ci).
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: sandziaaa w Listopad 02, 2008, 01:12:27 pm
powiedz mi ile masz wzrostu, ile wa?ysz, jak? masz grup? krwi, jaka masz prac? (siedz?c? czy bardziej aktywn?), czy uprawiasz jaki? sport (chodzisz na si?owni?, biegasz etc.)
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: lemon w Listopad 03, 2008, 08:18:34 am
Cytat: _Mithrandir
redukuj?c? tkank? t?uszczow?


Na to nie licz. Aby takie co? by?o mo?liwe musisz tak?e zarzywa? jakeigo? sporty typu: bieganie, jazda na rowerze...

Je?li chcesz redukowa? tkanke t?uszczow? to musis ograniczy? dostarczanie kalroii - zw??szcza w?glowodany i t?uszcze. Je?li po??czysz to z wyt??onym wysi?kiem fizycznym to efekty b?d? murowane

http://www.gotowanie.v9.pl/diety/22.php - dieta oczyszczaj?ca
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Listopad 03, 2008, 04:22:25 pm
sandziaaa, wzrost 178 cm, waga 76 kg, grupa krwi - nie mam poj?cia, praca - taka jak ka?dy ucze? - g?ównie w pozycji siedz?cej, sport - tyle co na zaj?ciach w-f.

lemon, biega? itp. oczywi?cie mog? zacz??, nie ma problemu.

Dzi?ki za dietk? oczyszczaj?c? ;)
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: sandziaaa w Listopad 20, 2008, 10:54:56 am
powiem tak, mog? Ci poda? tylko i wy??cznie wskazówki dotycz?ce tego co masz je?? a czego nie i co masz zrobi? ?eby zrzuci? zb?dne kilogramy. Nie mo?na podawa? komu? diety kogo si? nie zna i nie wspó?pracuje z nim w tej sprawie, bo mo?na tylko wyrz?dzi? krzywd?, i ka?dy kto si? tym zajmuje, dietetyk, przyzna mi racj?. Ka?dy cz?owiek jest inny i ma inne zapotrzebowania. Nie mo?na 10 osobom poda? tej samej diety oczyszczaj?cej. Dlatego tak si? pyta?am Ciebie o wag?, wzrost, typ pracy, cz?stotliwo?? i rodzaj wykonywanych sportów oraz grup? krwi. Chcia?am chocia? troch? Ciebie pozna? ?eby pomóc w doborze diety i ?wicze?. Je?li dalej jeste? zainteresowana to mog? Ci napisa? co i jak powinno si? odbywa? co do Twojej osoby, chyba ?e ju? si? zaspokoi?a? diet? dla "ogó?u" (: pozdrawiam
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: lemon w Listopad 20, 2008, 03:54:10 pm
Ju? nie przesadzaj sandziaaa z ta grup? krwi. Wystarczy wyliczy? zapotrzebownie na kalorie i po?niej w zalezno?ci od tego czy chcemy przybra? czy zrzuci? okrajamy co nieco lub dok?adamy odpowiedni? ilo?? kalorii.
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: sandziaaa w Listopad 20, 2008, 05:14:54 pm
s?dzisz, ?e przesadzam i mówi? co? o czym nie mam poj?cia? mój ch?opak jest na kursie na instruktora kulturystyki w Warszawie, który prowadzi mistrz Europy w  kulturystyce Dariusz Karpi?ski. Poprosi?am ch?opaka ?eby Darek pomóg? mu u?o?y? odpowiedni? diet? dla _Mithrandir, poniewa? chcia?am podej?? do sprawy profesjonalnie, a sama nie posiadam jeszcze takiej wiedzy, aby rozpisa? komu? diet? i poda? odpowiednie dla niego ?wiczenia. To co us?ysza?am, napisa?am w moim poprzednim po?cie. Mo?e bardzo Ci? to zdziwi lemon, mo?e nigdy o tym nie s?ysza?e?, ale grupa krwi mo?e bardzo wiele powiedzie? o cz?owieku, o jego charakterze, psychice i o tym co powinien i nie powinien je??. Jako ciekawostk? podam, ?e w Japonii wpisanie w CV grup? krwi jest obowi?zkowe.

je?li kogo? to zainteresowa?o polecam ksi??k? "?yj zgodnie ze swoj? grup? krwi" autorstwa
D`Adamo Peter J., Whitney Catherine
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: majka0503 w Listopad 20, 2008, 08:08:31 pm
Faktycznie do ustalenia diety uwzgl?dnia si? grup? krwi. I nie jest to ?adna nowo??.
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Listopad 22, 2008, 05:46:24 pm
sandziaaa, oczywi?cie, ?e jestem zainteresowany ;) Btw. - jestem facetem  :lol:
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: sandziaaa w Listopad 22, 2008, 08:48:06 pm
tak wiem, zauwa?y?am, ale troszeczk? za pó?no.. wybacz :P
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Listopad 23, 2008, 11:09:02 am
Obejdzie si? mniej wi?cej bez grupy krwi? Bo nie mia?em na to badania, sprawdza?em w swojej ksi??eczce zdrowia i innych dokumentach, nie mam uzupe?nionych rubryk z grup? krwi.

[ Dodano: 23 Listopad 2008, 11:19 ]
A jednak jest, w jakim? papierku znalaz?em, ARh(-) ;)
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: idgi w Listopad 23, 2008, 01:01:09 pm
?aaaa to taka jak? mam ja :D  te? by mi si? jaka? konkretna dietka przyda?a :(
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: sandziaaa w Listopad 23, 2008, 10:57:52 pm
_Mithrandrin odno?nie trybu ?ycia: i?? spa? nie pó?niej jak o godzinie 23, spa? minimum 8 godzin na dob?, nie opuszcza? posi?ków, spo?ywa? wi?cej pokarmów bogatych w bia?ko w godzinach rannych a mniej pod koniec dnia, unika? jedzenia w stanie podniecenia nerwowego, przeprowadza? regularne badania w ramach profilaktyki kardiologicznej i onkologicznej. Znajd? w tygodniu czas na jak?? aktywno?? sportowa 30-40 minut 3 razy w tygodniu, bo z racji grupy krwi masz wysoki poziom wyj?ciowy kortyzolu (hormonu stresu), wi?c na pewno ?atwo si? stresuje, a to jest przyczyna wielu dolegliwo?ci fizycznych, za? wysi?ek sportowy jest takim jakby wentylem który pomo?e upu?ci? Ci ca?y ten stres, wbrew pozorom.

zalecenia dietetyczne: jedz wi?cej posi?ków, ale mniejszych ni? dotychczas (w zale?no?ci od tego ile czasu jeste? na nogach 5 lub 6 posi?ków dziennie). Unikaj mi?sa (ale nie ca?kiem oczywi?cie), ogranicz spo?ycie kurczaka i indyka do 2-3 posi?ków tygodniowo, jako g?ówne ?ród?a bia?ka traktuj produkty sojowe, fasole i ?wie?e owoce morza, T?USTE ryby (makrela, ?oso?, dorsz, karp etc.) ( jednak unikaj ryb mro?onych, kupuj tylko ?wie?e), uwzgl?dniaj w diecie umiarkowane ilo?ci kefirów, jogurtów, ma?lanek i serów, unikaj natomiast produktów ze ?wie?ego mleka, unikaj pszenicy (je?li masz problem z nadwaga lub tendencje do wydzielania nadmiernie ?liny), jedz jak najwi?cej warzyw i owoców (czyli micha warzyw do ka?dego posi?ku, uzupe?niona oliwa z oliwek lub olejem lnianym), jedz du?o orzechów i nasion (orzechy ziemne, w?oskie, siemi? lniane, mas?o orzechowe) wp?ywa to bardzo korzystnie na serce, pij zielona herbat? dla dodatkowego wzmocnienia uk?adu odporno?ciowego (ze wzgl?du na antyoksydanty w niej zawarte), jedz pokarmy bogate w witamin? A, takie jak marchew, szpinak i broku?y, by podnie?? poziom jelitowej fosfatazy zasadowej. WARZYWA KTÓRYCH POWINIENE? UNIKA?: Kapusta, pomidor, ziemniak. WARZYWA  KTÓRE S? CI SZCZEGÓLNIE ZALECANE: broku?y,cebula, chrzan, cykoria, czosnek, dynia, kalarepa, koper, marchew, por, rzepa, sa?ata, seler, szpinak.

profilaktyka odno?nie tego, ?e jeste? m??czyzn?: przed snem cynk, magnez i witamina b6 (najlepiej w postaci chelatowanej), mo?na to kupi? po??czone razem pod nazwa handlowa ZMA. Magnez najlepiej spo?ywaj te? w ci?gu dnia, je?li prowadzisz stresuj?cy tryb ?ycia (nie przekraczaj?c dawki 600mg) wynika to z tego, ?e nawet 20 minutowy stres jest w stanie pozbawi? Ci? ca?ej dziennej dawki magnezu.
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Listopad 24, 2008, 07:50:56 pm
Niez?e  :shock: Widz?, ?e w pe?ni profesjonalnie i szczegó?owo  :grin: Czyli b?dzie trzeba jakie? menu u?o?y?. Wielkie dzi?ki! :D Rozumiem, ?e do napojów nie ma jakich? specjalnych wytycznych?
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: sandziaaa w Listopad 24, 2008, 08:38:53 pm
ohh zapomnia?am o napojach, a wi?c, pij g?ównie wod? niegazowan?, jest potrzebna do zachowania w?a?ciwej homeostazy organizmu. Dozwolone s? herbaty, herbatki zio?owe, soki rzadko i je?li ju? to takie bez dziwnych dodatków i cukru.

Ciesz? si?, ?e mog?am pomóc (: pozdrawiam
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Listopad 24, 2008, 09:49:59 pm
Dzi?kuj? jeszcze raz ;)
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: Macbeth w Listopad 24, 2008, 10:56:05 pm
Cytat: sandziaaa
Dozwolone s? herbaty, herbatki zio?owe, soki rzadko i je?li ju? to takie bez dziwnych dodatków i cukru.
a s? soki bez cukru? czy chodzi?o Ci o dodatek sacharozy? i Mith nie przesadzaj z t? wod? mineraln? je?li spo?ywasz du?o soli, ew. ogranicz spo?ycie soli.
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: sandziaaa w Listopad 24, 2008, 11:10:16 pm
chodzi?o o dodatek sacharozy popularnie zwanej cukrem, wiadomo, ?e fruktoza naturalnie zawarta w owocach te? jest cukrem, ale nie o ni? tutaj chodzi.
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: Macbeth w Listopad 25, 2008, 12:20:39 am
Cytat: sandziaaa
chodzi?o o dodatek sacharozy popularnie zwanej cukrem, wiadomo, ?e fruktoza naturalnie zawarta w owocach te? jest cukrem, ale nie o ni? tutaj chodzi.
naturalnie. po prostu lubi? si? wy?ywa? na ludziach.
Tytuł: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: sandziaaa w Listopad 25, 2008, 12:29:12 am
zauwa?y?am (:
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: Milenamary1 w Wrzesień 19, 2017, 09:31:40 pm
Sama dieta czasami moze nie wystarczyc, wielu osobom wylacznie to pomaga ale kazdy prawie organizm jest inny. Bardzo dobrze jest wspomóc sie wlasnie naturalnymi probiotykami http://biowitalni.pl/91-naturalne-probiotyki (http://biowitalni.pl/91-naturalne-probiotyki) działają one nie tylko zdrowotnie ale także wspomagają wasze trawienie
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: WioLka34 w Wrzesień 25, 2017, 10:22:03 pm
Według mnie z dietą nie ma żartów i zazwyczaj lepiej po prostu udać się do dietetyka po rozpisanie właściwej diety dla danej osoby. Do tego uważam, że skoro dietetyka jest tak rozwijającą się dziedziną i coraz więcej osób interesuje się dietą warto jest udać sie na kurs dietetyki chociażby online (http://www.kursdietetyki.pl (http://www.kursdietetyki.pl)). Dzieki temu znacząco podniesiecie swoje kwalifikacje zawodowe i otworzycie się na nowe możliwości. Nie mówiąc już o tym, że dzieki temu będziecie mogli całkowicie zmienić styl życia i nawyki żywieniowe.
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: EmilkaKocurek w Luty 15, 2018, 09:26:25 am
Ja polecam dietę nisko węglowodanową , czyli ograniczasz węglowodany do min czyli unikamy pieczywa, ziemniaków, makaronów i stosujemy zdrowsze zamienniki  :) waga super leci w dół, a do tego jeszcze ćwiczenia i efekt murowany ! Efektu jojo nie ma, ale trzeba zmienić nawyki żywieniowe .
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: Devil93 w Marzec 28, 2018, 10:46:19 am
Jeśli potrzebujecie schudnąć, albo zmienić nawyki żywieniowe, na pewno pomoże Wam w tym dobry dietetyk w Krakowie, pani Skoczylas http://dietetykskoczylas.pl/oferta . Dobierze Wam tak dietę, byście nie czuli się głodni i chudli. Sprawdźcie sami.
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: Devil93 w Kwiecień 18, 2018, 12:52:23 pm
Jestem na diecie i wiecie co ? Żałuję, że dopiero teraz się na nią zdecydowałam. Czuję się lepiej, nie mam problemów z wysokim cholesterolem, a to, że nawadniam organizm pięknie mi odpowiada w postaci ładniejszej cery. Piję wodę filtrowaną podobnymi sprzętami jakie tu https://strefafiltrow.pl/ znajdziecie i nie czuję, żebym sobie szkodziła. Wręcz przeciwnie.
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: Ailis w Maj 09, 2018, 04:17:17 pm
Zdrowe odżywianie to zdrowa dieta. Najważniejsze to odpowiedni dobór składników żywieniowych, które będą miały odpowiedni wpływ na nasz organizm. Warto kupować zdrową żywność która jest dostępna teraz w wielu sklepach nawet online. Sama często kupuję ale ostatnio koleżanka pokazała mi sklep ze zdrową żywnością nawet bezglutenową https://staropolskagaleriasmaku.pl/zywnosc-bezglutenowa,423,0.html . Mają sklep stacjonarny w Lublinie ale też można kupować online.
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: olenka w Maj 21, 2018, 12:00:46 pm
Odpowiednia dieta jest bardzo ważna. Dlatego jeśli nie macie czasu na gotowanie to polecam Wam takie rozwiązanie jak dieta z dowozem (http://food2door.pl/). Jest to bardzo wygodna opcja. Codziennie dostajemy kilka pudełek ze zbilansowaną dietą. Pychota!
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: http://forum.naukowy.pl/n w Maj 23, 2018, 02:41:55 pm
Zawsze miałam problem z dietą. Ciężko mi zacząć i niestety nie posiadam wiedzy, na temat tego, jak powinnam się odżywiać. Na szczęście znajoma poleciła mi miejsce poradnia dietetyczna rzeszów - http://rzeszow.mojdietetyk.pl/ Jestem umówiona na wizytę.
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: kogutka w Lipiec 27, 2018, 10:45:58 am
Ja nie stosuję żadnej diety, po prostu zwracam uwagę na to co jem i staram się wybierać racjonalne żywienie. Ostatnio bardzo polubiłam mąkę kokosową i szczerze wam przyznam, że jest to aktualnie jedyna mąka, jaką używam w kuchni. Jak jesteście ciekawi, to tutaj http://apteki-medyczne-blog.pl/poznaj-wlasciwosci-maki-z-kokosa/ możecie przeczytać o jej właściwościach.
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: FranczeskaWil w Sierpień 07, 2018, 06:17:01 pm
Dobór diety to nie jest nic łatwego. Ja już trochę próbowałam na własną rękę i czytałam przeróżne fora i blogi, korzystałam z mega polecanych diet i efekty na prawdę bardzo średnie były. Teraz zamierzam udać się do dietetyka. Znajoma polecała mi stronkę https://kcalmar.com/dietetycy/wroclaw/ tam można łatwo wyszukać i porównać dietetyków z waszych okolic i komunikować się z nimi za pomocą aplikacji w telefonie. Fajna opcja :)
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: Brayank9 w Sierpień 08, 2018, 02:20:28 pm
Ja to nie za bardzo radę sobie z trzymaniem diety. Mam fajną rozpisaną, nawet dietetyk mi ją układał, jednak wystarczy tydzien, jeden weekend żeby wszystko poszło na marne. Dlatego teraz interesują mnie cateringi dietyczne (https://jakiepudelko.pl/blog) i taka wersja diety. Myślę, że to już ostatnia szansa na sukces :D
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: Sweethearh w Sierpień 30, 2018, 04:53:25 am
Dieta powinna przede wszystkim być zdrowa. Czyli powinniśmy stosując dietę pamięta o naszym organizmie, że potrzebuje też witaminy itd. Moim zdaniem sporo efektów można uzyskać  zamieniając sztuczną żywność na naturalne produkty. Pewnie niektórzy spytają- gdzie jej szukać? A ja napiszę tutaj https://www.jarmarknatury.pl .  Właśnie też zamierzam teraz dokonać tam pierwszego zamówienia. Uważam, że warto.
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: http://forum.naukowy.pl/n w Wrzesień 30, 2018, 08:39:51 pm
Bardzo ciekawy artykuł o diecie korzystnej dla flory jelitowej znalazłem tutaj dieta pudełkowa dla mikroflory jelitowej (https://jakiepudelko.pl/blog/dieta-pudelkowa-korzystna-dla-mikroflory-jelitowej.html) Jest to bardzo ważne szczególnie przy diecie pudełkowej, więc warto poczytać, jeśli ktoś się tak żywi. Może to mieć bardzo istotny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Strona jest też bogata w inne wpisy.
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: kogutka w Czerwiec 26, 2019, 10:22:51 am
Moim zdaniem najważniejsze jest regularne spożywanie posiłków. Ja zamawiam catering dietetyczny od firmy https://www.lightbox.pl/catering-dietetyczny-wroclaw . Do wyboru są różne opcje kaloryczne, więc bez problemu można dopasować dania do swoich potrzeb. Ja już po pierwszym miesiącu takiego regularnego odżywania zauważyłam spadek wagi, co mnie bardzo cieszy.
Tytuł: Odp: Dieta.
Wiadomość wysłana przez: maciejka123 w Czerwiec 26, 2019, 10:33:18 pm
A słyszeliście może o czymś takim, jak dieta dash? Zastanawiam się nad tym, czy mogłaby być to dla mnie dobra opcja, bo dowiedziałam się o niej na jednym forum i szukając informacji trafiłam na stronę https://stalowezdrowie.pl/dieta-dash-charakterystyka-glowne-zalozenia-jakich-efektow-mozna-sie-spodziewac/ gdzie wszystko bardzo fajnie jest wyjaśnione i myślę, że może będę mogła skorzystać właśnie z takiej diety, aby zrzucić zbędne kilogramy.