Naukowy.pl

Języki obce => Angielski => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: Kadet w Grudzień 09, 2006, 07:26:49 pm

Tytuł: sprawdzenie poprawności dialogu
Wiadomość wysłana przez: Kadet w Grudzień 09, 2006, 07:26:49 pm
cześć potrzebóję przetłumaczyć trochę tekstu do komiksu, jednak moje umiejętności są nadpodziw mizerne, a tez nie mam w domu żadnej książkowej pomocy
proszę mnie sprawdzić


S: Hey, "T"! Masz pasozyta tuż przy głowie!
T: Że, co? Aaahhhhh... To jest "K". "K" jest poczwarką. Posiada potężną wyobraźnię, jak na stworzenie w tym stadium. "K", ten robot to "S". Mój kuzyn.
K: Cześć "S".
T: "S", przywitaj się z "K".
S: Co ty zamierzasz zrobić z tą biologiczną jednostką? Stworzenia takie, jak to są nieprzewidywalne i robią dziwne rzeczy! Zdajesz sobie sprawę z konsekwencji? Niczego nie wiesz o tej istocie.
T: Oh, wiem wiele. Na przykład posiada zdolności do akomodacji oka, odpornośc na wodę, zdolności artystyczne... Chcesz się z nami pobawić?
S: Żartujesz sobie zemnie? Nie dotykajcie mnie! Odsun to!
T: Spokojnie, ona nie zjada obwodów.
R: Jej! Czym jest ta rzecz na twoim ramieniu!?
S: Cześć "R"!
R: Odsuń się.
T: "K", poznaj "R". Jest dziewczyną, jak ty, ale zrobioną z wysoce zaawansowanego stopu metalu.
R: Cześć! Ona jest niesamowita. Mogę ją zatrzymać?
T: Co? Nie jestem jej właścicielem. Ona nie jest rzeczą.
S: Ja jestem rzeczą!
R: Zjeżdzaj!
R: Ona jest taka słodka. Czym ją zasilasz?
T: Ona zazwyczaj chce elektromagnetycznych impulsów z małego projektora dwuwymiarowych obrazów. Jej organiczny system pobiera też owoce i podziemne rośliny. Jednak najczęściej mieszam wodę i cukier na paliwo dla jej mózgu.
Synthorn: hey, Techno! You have a parasite near your head!

Techno: Say What? Aaahhhhh... This is Kimmy. Kimmy is human crysalis. She has a powerfull imagination.. like, a human in this stadium. Kimmy, this robot this is Synthorn. My cousin.
Kimmy: Hi Synthorn.
Techno: Synthorn, say 'hello' to Kimmy.
Synthorn: What you susposet to do with that biological unit, Techno? Creatures like this are unforseen and doing strange things! Did
you know the consequence? You do not know anything about this beign.
Techno: oh, I know a lot. For example she has a eye acomodation abbilites, water resistence, artistic skills... You wanna play with us?
Synthorn: Are you kidding me? Do not tought me! Get it away!
Techno: Relax, she don`t eat circuits.
Robotica: Wow! What is this thing on your shoulder?
Techno: Errr...
Synthorn: Hi Robotica!
Robotica: Stand back Synthorn.
Techno: Kimmy, met Robotica. She`s a girl, like you but she`s made from hight advenced alloy of metal.
Robotica: Hi there! She is so awesome! Can I keep her?
Techno: What? I`m not owner of her. She isn`t a thing.
Synthorn: I am a thing!
Robotica: Get lose!
Robotica: She is so cute. What you supplay her?
Techno: Usualy she wants electromagnetic pulse from small 2D image projector. Her organic system receive also fruits and underground plants. But mostley I mix water and sugar for fuel for her brain.