Naukowy.pl

Języki obce => Angielski => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: Why Not USA w Listopad 14, 2008, 01:44:21 pm

Tytuł: Rok szkolny w USA
Wiadomość wysłana przez: Why Not USA w Listopad 14, 2008, 01:44:21 pm
Ela- Rok Szkolny w USA

Witam wszystkich serdecznie, nazywam si? El?bieta Kobia?ka i jestem przedstawicielem firmy WhyNotUSA. Specjalizuj? si? w organizacji wyjazdów na program Rok Szkolny w USA.
Z roku na rok zainteresowanie m?odzie?y tym programem edukacyjnym jest coraz wi?ksze, ja osobi?cie nie spotka?am si? z negatywnymi odczuciami osób które by?y w USA, cho? oczywi?cie zdarza?o sie ?e pocz?tki czasami by?y bardzo trudne. Sporo osób zdaje mature w USA i kontynuuje nauk? na collegach badz Uniwersytetach ameryka?skich, tak?e mo?liwo?ci edukacyjne s? ogromne. Je?li kto? chcia?by wyjecha? na rok szkolny do USA , s?u?? pomoc? postaram sie odpowiedzie? na ka?de pytanie, dla osób zainteresowanych mog? udost?pni? kontakty mailowe , telefoniczne osób które by?y  badz s? teraz na programie lub obecnie kontynuuj? nauke w USA( mog? udost?pni? równie? kontakty do rodziców tych osób).
Wi?cej informacji pod nr kom. 509944139, mail:[email protected]
Pozdrawiam wszystkich zach?cam do pisania nawet  z najbardziej banalnymi pytaniami.
Pozdrawiam wszystkich i zach?cam do korespondencji

Ela