Naukowy.pl

Humanistyczne => Język polski => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: _Mithrandir w Sierpień 31, 2008, 02:53:15 pm

Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryte sensy itd.
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Sierpień 31, 2008, 02:53:15 pm
Ka?dy, kto przeczyta? i/lub obejrza? W?adc? Pier?cieni, wie, ?e nie jest to opowie?? p?ytka, bez drugiego dnia. Zawiera wiele analogii, tzw. "drugie dno", g??boko ukryte informacje (dla przyk?adu - powi?zania z Tarotem, z II wojn? ?wiatow?, np: armia nieumar?ych - silny, ale niepewny sojusznik - jak ZSRR). Znalaz?em to (link) (http://www.magivanga.com.pl/page.php?29) i par? innych informacji na "googlach". Znacie jakie? inne analizy lub interpretacje W?adcy Pier?cieni? Mo?e sami dostrzegacie jakie? symboliczne znaczenia?
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: [email protected] w Sierpień 31, 2008, 03:07:05 pm
Czyta?e? mo?e przedmow? do W?adcy Pier?cieni? My?l?, ?e od tego trzeba zacz?? poszukiwanie domniemanego znaczenia symbolicznego ;)
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Sierpień 31, 2008, 03:14:03 pm
Czyta?em, ale mia?em jakie? nowe wydanie po?yczone od kolegi i nic ciekawego tam nie by?o :) Poszperam jeszcze po innych w takim razie.
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: [email protected] w Sierpień 31, 2008, 03:17:52 pm
Chodzi mi o t? zaczynaj?c? si? od s?ów "Opowie?? ta, w miar? jak j? snu?em...", a ko?cz?c? si? s?owami "...dodatek do prologu i troch? dodatkowych przypisów.", w t?um. Marii Skibiniewskiej.

Jakby? nie znalaz? to napisz :)
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 12, 2008, 02:38:29 pm
E, nie znalaz?em, oprócz tego co wspomnia?em, widzia?em jeszcze tylko Marii i Cezarego Fr?c.
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: [email protected] w Wrzesień 12, 2008, 03:05:37 pm
Mhm... zeskanuje i wrzuc? za chwil? :)
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 17, 2008, 12:05:35 am
Dzi?ki, niech Ci Bóg w dzieciach wynagrodzi :)

Rozumiem, ?e chodzi o wszystko to, czemu Tolkien zaprzecza?
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: [email protected] w Wrzesień 17, 2008, 12:16:42 am
W sensie, ?e Tolkien mówi?c, ?e w jego dziele nie ma ?adnego drugiego dna jednocze?nie je wskazuje? :)
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 17, 2008, 12:21:20 am
Tak, jak cho?by odniesienia do ówcze?nej sytuacji politycznej ;)
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: [email protected] w Wrzesień 17, 2008, 12:35:23 am
Nie...
Moim zdaniem ?adnego drugiego dna po prostu nie ma :)
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 17, 2008, 12:36:07 am
Czemu?

Kitujesz xD
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: [email protected] w Wrzesień 17, 2008, 12:40:05 am
Bo sam autor tak napisa?? Dosy? obszernie zreszt? ;)
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 17, 2008, 12:41:13 am
Fakt, ?e obszernie, ale faktem jest, ?e ludzie zadziwiaj?co cz?sto zauwa?aj? w trylogii co? wi?cej ni? histori? ?ródziemia ;)
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: [email protected] w Wrzesień 17, 2008, 12:43:54 am
Có?, ludzie du?o rzeczy zauwa?aj?, tam gdzie ich nie ma - najcz??ciej bo chc? je tam zobaczy? :)
Czyta?e? 'Drzewo i li??' Tolkiena?
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 17, 2008, 12:47:20 am
Jako? nie wierz?, ?eby cz?owiek o umy?le Tolkiena nie chcia? przekaza? czego? wi?cej w swoim dziele ;)
Nie czyta?em. A powinienem?
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: [email protected] w Wrzesień 17, 2008, 12:50:49 am
Tak, my?l?, ?e pomog?oby Ci to zrozumie? nastawienie Tolkiena do alegorii etc ;)
Dok?adnie chodzi mi o dosy? d?ugi esej "O ba?niach".
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 17, 2008, 09:29:59 am
Mam zwróci? uwag? na jakie? szczególne wydanie / t?umaczenie czy oboj?tnie? ;)
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: [email protected] w Wrzesień 17, 2008, 01:59:50 pm
Nie, raczej nie - w?tpie te?, ?eby przek?adu dokna?o tyle osób co "W?adcy Pier?cieni".
Mo?esz znale?? go tak?e w zbiorze esejów i wyk?adów pt. "Potwory i krytycy".
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 17, 2008, 07:09:34 pm
W takim razie jak znajd? czas po?ród matur i spraw spraw prywatnych innych ni? rozrywka, to poczytam ;)
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: Macbeth w Wrzesień 18, 2008, 01:40:03 am
mi si? najbardziej podoba?o zako?czenie. pad?o tam stwierdzenie, ?e oto nasta?a era ludzi. nasza era. mo?e, wi?c to co zosta?o opisane w trylogii dzia?o si? w rzeczywisto?ci? :> mo?esz o tym wspomnie?.
Tytuł: W?adca Pier?cieni - symbolika, analiza, interpretacja, ukryt
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 18, 2008, 09:11:09 am
Te? ciekawe spojrzenie, dzi?ki ;)