Naukowy.pl

Ścisłe => Chemia => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: wymiennik w Wrzesień 05, 2008, 10:56:49 pm

Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: wymiennik w Wrzesień 05, 2008, 10:56:49 pm
Uwaga! Szukasz lub chcesz udost?pni? komu? materia?y dydaktyczne (niekoniecznie literatur?)? Takie sprawy za?atwiamy tylko w dziale

Pozosta?e » Przydatne materia?y » Wymiana materia?ami (http://forum.servis.pl/viewforum.php?f=40)

[line]
Tutaj mo?esz poleci? U?ytkownikom Forum Servis ksi??k?, podyskutowa? i wydawa? opinie o ksi??kach, a tak?e pyta? o opini? innych U?ytkowników na temat wybranej pozycji.

Pole?
Przeczyta?e? jak?? wyczerpuj?c? i ciekaw? pozycj?? Podziel si? Swoj? wiedz? z innymi U?ytkownikami i pole? t? ksi??k? w tym temacie. Jak to zrobi??

:arrow: Podaj tytu?, autora, wydawnictwo, rok wydania i orientacyjny poziom merytoryczny na jakim napisano ksi??k?,
:arrow: Opisz krótko jakie zagadnienia porusza ksi??ka (mile widziany spis tre?ci),
:arrow: Podaj przybli?on? warto?? ceny ksi??ki,
:arrow: Napisz dlaczego spodoba?a Ci si? ta ksi??ka, ewentualnie czym wyró?nia si? spo?ród innych podobnych pozycji.

Podyskutuj i wydaj Swoj? opini?
Mo?esz Swoimi recenzjami i opiniami pomóc innym dokona? wyboru ksi??ki, nad której zakupem si? wahali. Dyskusje maj? by? prowadzone w mi?ej, kulturalnej atmosferze zgodnej w Netykiet? (http://forum.servis.pl/viewtopic.php?t=246) i G?ÓWNYM REGULAMINEM FORUM (http://forum.servis.pl/viewtopic.php?t=107)

Zapytaj, dowiedz si?
W tym temacie mo?esz równie? zapyta? o wybrane ksi??ki. Masz problem z wyborem pozycji, bo zbyt wiele jest podobnych ksi??ek? Nie wiesz czy dana ksi??ka b?dzie dla Ciebie odpowiednia? Chcesz dowiedzie? si? co inni U?ytkownicy s?dz? o danej ksi??ce? To miejsce na takie pytania. Na Forum jest wielu uczniów, studentów i innych specjalistów, którzy tak?e ucz? si? b?d? uczyli z ró?nych ksi??ek. Wiedza ucz?cych si?, w takich tematach jest chyba najcenniejsza, gdy? sami najlepiej wiedz?, z których ksi??ek uczy?o im si? najlepiej. Mo?na spokojnie zaufa? ich do?wiadczeniu. Aby zapyta? si? o jak?? ksi??k? konieczne jest:

:arrow: Napisanie posta o charakterze pytaj?cym (tego chyba nie musia?em pisa?) i informacji o ksi??ce\kach: tytu?, autor, wydawnictwo, rok wydania.

Poza literatur?, gor?co polecamy nasze dzia?y Kompendia. S? one zwi?z?ym podsumowaniem materia?u pochodz?cego nawet z kilku ksi??ek. W wielu przypadkach wyja?nili?my tam zagadnienia, których wyt?umaczenie w literaturze jest pomijane, robione bardzo pobie?nie b?d? w niezrozumia?y dla wielu sposób, cho? ca?kowicie poprawny. W naszych opracowaniach pos?ugujemy si? j?zykiem naukowym, ale w wielu przypadkach (kiedy uznamy, ?e jest to potrzebne) piszemy potocznie a jednocze?nie nie odbiegaj?c od ?cis?ego toku wypowiedzi. T?umaczymy tak, aby wszystko by?o zrozumia?e dla ka?dego U?ytkownika Forum Servis. Jeszcze raz zach?camy do lektury naszych artyku?ów.
Tytuł: K.M. Pazdro - pytanie o zbiór rozwi?za?
Wiadomość wysłana przez: bezwodnik w Wrzesień 06, 2008, 06:44:42 pm
Czy istniej? rozwi?zania wszystkich zada? z chemii, zbiór zada? zakres rozszerzony Krzysztof M.Pazdro ?

[ Dodano: 6 Wrzesie? 2008, 18:48 ]
Prosz? o szybk? odpowied?.
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 06, 2008, 07:26:09 pm
Chodzi Ci o to, czy kto? to wyda? w formie ksi??ki czy o to czy da si? je rozwi?za?? Je?eli to pierwsze - to nie, a przynajmniej ja o tym nie wiem. Je?eli o drugie - to tak. Pozostaje Ci szuka? rozwi?za? w internecie albo pyta? o nie na forach.
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: wymiennik w Wrzesień 06, 2008, 09:35:21 pm
Co do niektórych zada? z Pazdry, to niektórych nie da si? rozwi?za?  :lol:, poniewa? s? b??dy w danych. Przynajmniej w tych wydanych dobre kilka lat temu.
Co do rozwi?za? wszystkich zada? istnieje przynajmniej jedno opracowanie zrobione przez studentów. Wiem, ?e kilkoro studentów, nie powiem kto, opracowa?o kiedy? wszystkie zadania krok po kroku.
Nawet jakbym mia? takie opracowanie :twisted: , to nie da?bym nikomu. Chodzi o to, ?eby si? tego nauczy? a nie wyku? na blach? rozwi?zania.
W razie problemów z jakim? zadaniem napisz post w odpowiednim dziale i zobaczymy co da si? zrobi?.


wymiennik
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: bezwodnik w Wrzesień 07, 2008, 05:12:14 pm
Mam matur? w tym roku i nie zale?y mi na oszukiwaniu nauczycieli itd. Ucz? si? dla siebie,my?la?em o szybkim sprawdzeniu wyników,których niestety do wszsytkich zada? nie umieszczono w zbiorze. Pozdrawiam :)
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 07, 2008, 05:15:04 pm
W takim razie:

http://chemia.viii-lo.krakow.pl/powtorki/pazdro/  - tyle znalaz?em. Dalej pozostaj? Ci google i fora ;)
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: bezwodnik w Wrzesień 07, 2008, 05:21:14 pm
Wiem, wielkie dzi?ki.
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: alien18 w Wrzesień 09, 2008, 02:44:21 pm
wymiennik a które wg. ciebie zadanie ma b??dne dane, ?e nie da si? go rozwi?zac? Wg. mnie wszystkie s? rozwi?zywalne, powiedz które ;)
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 09, 2008, 03:03:34 pm
alien18, a nie masz przypadkiem tego nowego wydania z br?zow? ok?adk??
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: wymiennik w Wrzesień 09, 2008, 09:54:50 pm
W wydaniu VII z roku 1992 jest kilka b??dów redkcyjnych. Nie pami?tam dok?adnie gdzie i jakie. Mam ten zbiór na pó?ce w pracy i jak bed? mia? chwilk?, to zerkn?, chyba gdzie? zaznaczy?em te zadania.


wymiennik
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: Rosmary w Wrzesień 19, 2008, 03:50:13 pm
Fakt w starych wydaniach s? b??dne odpowiedzi do niektórych zada?.  :wink:
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: Mr_Maks w Wrzesień 19, 2008, 03:51:14 pm
Cytuj
alien18, a nie masz przypadkiem tego nowego wydania z br?zow? ok?adk??

wow:) cale lata byla czarna...

Z tego co pamietam - sam jedno takie zadanie z bledem znalazlem w czasach liceum :)
Bledy normalna rzecz - niezwykle trudno wszystkie wyeliminowac.
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: Macbeth w Wrzesień 19, 2008, 04:07:22 pm
Cytat: Mr_Maks
cale lata byla czarna...
ja znam br?zow? i granatow? :P, o czarnej nie s?ysza?em :P
Tytuł: Chemia - Literatura
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 19, 2008, 04:09:08 pm
Ja te? o czarnej nie s?ysza?em, za to granatow? ju? widywa?em :P