Naukowy.pl

Humanistyczne => Filozofia => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: laChinita w Wrzesień 04, 2008, 02:17:13 pm

Tytuł: test na osobowo?? - badania do pracy magisterskiej
Wiadomość wysłana przez: laChinita w Wrzesień 04, 2008, 02:17:13 pm
Witam! Jestem studentk? psychologii UAM. Zwracam si? do wszystkich z pro?b? o zrobienie testu psychologicznego na osobowo?? do mojej pracy magisterskiej (zrobienie testu zajmuje 5 minut). Badania przeprowadzone na grupie 1000 osób okaza?y si? mie? du?? warto?? i s? bardzo interesuj?ce. Potrzebuj? drugie tyle osób ?eby zebra? grup? badawcz? i zamkn?? badania, niestety mam na to tylko 2 tygodnie, b?d? wi?c bardzo wdzi?czna za pomoc.
Poni?ej link do strony:

http://www.natalialatkowska.hostedwindows.pl/
Tytuł: test na osobowo?? - badania do pracy magisterskiej
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 04, 2008, 03:25:41 pm
Ciekawe pytania, mo?emy liczy? na opublikowanie wyników i wniosków w temacie? ;)
Tytuł: ;)
Wiadomość wysłana przez: laChinita w Wrzesień 04, 2008, 03:31:18 pm
Oczywi?cie po obronie przedstawi? wyniki na forum:) Pozdrawiam i zapraszam do robienia testu.
Tytuł: test na osobowo?? - badania do pracy magisterskiej
Wiadomość wysłana przez: Gwahyr w Wrzesień 04, 2008, 03:36:58 pm
Nie tyle co ciekawe pytania, jak sens tych bada?. Niezwykle mnie interesuje o co w tym chodzi, dlaczego akurat takie pytania.
Tytuł: test na osobowo?? - badania do pracy magisterskiej
Wiadomość wysłana przez: laChinita w Wrzesień 04, 2008, 03:48:14 pm
Jest to badanie stwierdzajace predyspozycje w kierunku okre?lonych typów osobowo?ci, w skrócie bada osobowo??. Dokladnie opisz? wyniki i wnioski za kilka tygodni:) pozdr
Tytuł: test na osobowo?? - badania do pracy magisterskiej
Wiadomość wysłana przez: przem_as w Wrzesień 04, 2008, 05:02:51 pm
Wype?ni?em i równie? licz? na wnioski ;)
Tytuł: test na osobowo?? - badania do pracy magisterskiej
Wiadomość wysłana przez: Gwahyr w Wrzesień 04, 2008, 08:19:03 pm
Rozwiazywa?em, aczkolwiek odpowiedzi typu "to ja" mie nie pasowa?y, lecz mo?na je inaczej odebrac.
Okre?lanie cz?owieka po czym? takim, jest co prawda ograniczaj?ce, lecz z drugiej strony niezwykle prawdopodobne bo jakas to mog?aby by? wartos? ;P

Predyspozycj? do kierunku? W sansie czy lider czy pacho?ek?
Tytuł: test na osobowo?? - badania do pracy magisterskiej
Wiadomość wysłana przez: Macbeth w Wrzesień 04, 2008, 11:05:01 pm
Cytat: Gwahyr
Predyspozycj? do kierunku? W sansie czy lider czy pacho?ek?
to, ?e s?dzisz, ?e nadajesz si? na lidera nie znaczy, ?e by?by? dobrym przywódc?, wi?c zak?adam, ?e chodzi o co? innego ;]
Tytuł: test na osobowo?? - badania do pracy magisterskiej
Wiadomość wysłana przez: Gwahyr w Wrzesień 04, 2008, 11:15:54 pm
No, tak powiedzia?em to "brutalnie" dosy?.
W sensie, czy jeste? w stanie kierowac grup?, czy jedynie nadajesz si? na cz?onka w grupie.Czy o co? takiego chodzi?o w tym te?cie.
A je?li kto? twierdzi, z? nie nadaje si? a jest? Bo lider powinien mie? pewnosc Siebie.
Ale to pytanie chyba juz do samej osoby prowadz?cej t? sonde.
Tytuł: http://www.natalialatkowska.hostedwindows.pl/
Wiadomość wysłana przez: laChinita w Wrzesień 05, 2008, 11:06:47 am
:) test nie bada osobowosci grupowej. Jest taki test okre?lajacy role w grupie, w których mo?na wyró?ni? lidera, praktycznego organizatora, cz?owieka grupy, siewc?, cz?owieka czynu, s?dziego, perfekcjonist?, cz?owieka kontaktów. Je?li interesuje was jak dzia?acie w grupie oto test:
http://www.koliber2.koliber.edu.pl/dane/dokumenty/ankieta-twoja_rola_w_grupie.pdf
i wyniki do testu:
http://www.koliber2.koliber.edu.pl/dane/dokumenty/ankieta-wyniki.pdf
Generalnie przyjmuje sie ?e ka?da osoba w grupie jest potrzebna do efektywnego dzia?ania, szczególnie we firmie, oczywi?cie naturalny lider to niezwykle wazna jednostka, która umie wykorzystac potencja?y innych, m.in. siewcy pomys?ów, które cz?sto id? na marne. Powinna byc tez zrównowa?ona i posiada? swojego rodzaju charyzm?, a wi?c budzic respekt ale nie przez u?ycie si?y ale przez to - kim jest;) Pozdr.:) Iiii prosze róbcie mój te?cik. Bada on nie tyle role grupowe, co predyspozycje w kierunku okreslonych osobowo?ci w sensie ogólnym. Trafnie zauwazyli?cie ?e s? pytania dotyczace "przywództwa", jest to jeden z wymiarów osobowo?ci.
Link do testu:
http://www.natalialatkowska.hostedwindows.pl/
Tytuł: test na osobowo?? - badania do pracy magisterskiej
Wiadomość wysłana przez: lemon w Wrzesień 07, 2008, 04:34:50 pm
Wiem jak wa?ne s? takie ankiety wi?c jak co? to ju? j? wype?ni?em.

Czekam na kolejny etap  :wink:
Tytuł: test na osobowo?? - badania do pracy magisterskiej
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 18, 2008, 11:51:11 am
Cytat: laChinita
niestety mam na to tylko 2 tygodnie


I jak tam test po tych dwóch tygodniach? ;)