Naukowy.pl

Społeczne => Ekonomia => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: karymaster w Czerwiec 09, 2007, 11:46:25 pm

Tytuł: Ekonomia - test - wielka prośba
Wiadomość wysłana przez: karymaster w Czerwiec 09, 2007, 11:46:25 pm
Witam.
Czy mógłby mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego testu?
Jest to test wielokrotnego wyboru.
Jeżeli ktoś wie z jakiego zbioru są te zadanie to proszę napisać.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam


1.Przyczyną wzrostu popytu na dane dobro może być:
A Spadek ceny
 B Wzrost ceny substytutu
 C Zmiana gustów.

2.Model ekonomiczny:
 A Jest uproszczeniem rzeczywistości
 B Nie jest często wykorzystywany w makroekonomii
 C Pozwala lepiej zrozumieć złomny świat.

3.Przyczyna bezrobocia moce być:
 A Niedopasowanie kwalifikacji pracowników i wymagana
 B Nieelastyczność płac
 C Zbyt wysoki poziom płac minimalnych.

4.Jeśli ludzie bieda trzymali coraz większa czescy swoich pieniędzy w bankach:
 A Możliwości kreacji pieniądza przez banki się nie zmienia
 B Wpłynie to na poda_ pieniądza (przy innych czynnikach niezmienionych)
 C Banki mogą rozszerzyć akcje kredytowa.

5.Kryterium z Maastricht nakłada na finanse publiczne następujące ograniczenia:
 A Dług max 60% PKB i deficyt max 3% PKB
 B Deficyt max 3% PNB i dług max 60% PNB
 C Deficyt max 6% PKB a dług max 30% PKB.

6.Monetaryści są zdania, że:
A  Inflacja nie ma związku z pieniądzem
 B Na poziom cen wpływa głównie ilość pieniądza w obiegu
 C Prędkość obiegu pieniądza szybko się zmienia.

7.Inflacja oznacza, że:
 A Ceny są wysokie
 B Przeciętny poziom cen rośnie
 C Za dana nominalna ilość pieniądza możemy nabywać coraz mniej dóbr.

8.Keynesisci uważają, że:
 A Gospodarka ma tendencje do utrzymywania sie w nierównowadze przy niepełnym wykorzystaniu mocy wytwórczych
B  Ceny są elastyczne
 C Rząd powinien stymulować popyt globalny.

9.Do metod walki z bezrobociem zaliczę:
 A Uelastycznienie rynku pracy
 B Podwyższenie płac
 C Zwiększenie siły związków zawodowych.

10.Prosty model okrężny:
 A Pozwala badać relacje miedzy pojedynczym przedsiębiorstwem a gospodarstwem domowym
 B Występują w nim dwa strumienie rzeczowe i dwa finansowe
 C Jest modelem mikroekonomicznym.

11.Wzrost krańcowej skłonności do konsumpcji:
 A Zmniejsza krańcową skłonność do oszczędności
 B Przy innych czynnikach niezmienionych zwiększy dochód równowagi w modelu keynesowskim
 C Zwiększy mnożnik.

12.Zwiększanie relacji kapitału do pracy:
 A Jest zawsze racjonalne, gdy  zwiększa wydajność
 B Nie musi być ekonomicznie uzasadnione ze względu na poziom kosztów
 C Zwiększy techniczne uzbrojenie pracy