Naukowy.pl

Matura => Matura 2008 => Wątek zaczęty przez: Mr_Maks w Sierpień 25, 2008, 04:22:58 pm

Tytuł: ?wiadectwa dla zdaj?cych w sierpniu 2008 - wcze?niej!
Wiadomość wysłana przez: Mr_Maks w Sierpień 25, 2008, 04:22:58 pm
Dyrektor CKE, pan Miros?aw Sawicki informuje, ?e wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom zdaj?cych egzamin maturalny w sierpniu 2008, podj?to decyzje o przesuni?ciu terminu og?oszenia wyników sesji sierpniowej egzaminu.

Wydanie wyników i ?wiadectw zdaj?cym w sierpniu 2008 ‎nast?pi w dniu 15 wrze?nia 2008r. Stanie si? to mo?liwe dzi?ki przyspieszeniu prac przez ‎okr?gowe komisje egzaminacyjne.